Đã có 66 ĐB đăng ký phát biểu.

Theo dự kiến, Bộ trưởng các bộ: Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham gia thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của bộ, ngành.

Ngày đầu tiên thảo luận hôm qua đã có 49 ĐB phát biểu, 3 người tham gia tranh luận, 2 Bộ trưởng giải trình là Bộ trưởng GTVT và Tư pháp. 

 
Quốc hội,kinh tế xã hội
Nhiều vấn đề nóng sẽ được các đại biểu thảo luận. Ảnh: Minh Đạt
Nước ngoài liên tục điều tàu vào Biển Đông, Việt Nam sẵn sàng tình huống xảy ra

Nước ngoài liên tục điều tàu vào Biển Đông, Việt Nam sẵn sàng tình huống xảy ra

Trung tướng Trần Việt Khoa cho biết, thời gian vừa qua, khi chúng ta hoạt động dầu khí trên biển, nước ngoài đã đưa lực lượng xuống phản đối một cách hết sức phi lý.

Hương Quỳnh