Theo Nghị quyết 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số ĐBQH khóa mới là 500 người.

Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%); ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). 

Dự kiến 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới

 

Toàn văn Nghị quyết 1185 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV

Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của 63 tỉnh thành

Thu Hằng - Thiết kế:Phạm Luyện

Khóa mới phấn đấu có 25 - 50 Đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng

Khóa mới phấn đấu có 25 - 50 Đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cơ cấu ĐBQH khóa mới phấn đấu người ngoài đảng từ 25-50; đại biểu dưới 40 tuổi khoảng 50; tái cử khoảng 160 người.