Trả lời báo chí về việc Hội đồng trường ĐH Hạ Long nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, chức danh chủ tịch tỉnh là cán bộ nhà nước do dân bầu, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, còn hiệu trưởng thì là chức danh trong đơn vị sự nghiệp.

Chủ tịch tỉnh làm hiệu trưởng trường ĐH là chưa có tiền lệ
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

"Cá nhân tôi chưa thấy có quy định về vấn đề chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng trường ĐH. Lâu nay chưa có tiền lệ về việc này", Bộ trưởng Nội vụ nói.

Theo ông Tân, chủ tịch tỉnh có thể tham gia trong hội động trường. Bộ trưởng cho biết sẽ nắm lại thông tin đầy đủ về việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long.

Đại biểu Dương Trung Quốc cũng đề nghị xem lại quy định luật pháp thế nào, có cho phép quan chức nhà nước tham gia trường ĐH không.

"Nếu tham gia giảng dạy, truyền bá kinh nghiệm quản lý nhà nước thì hết sức hoan nghênh. Nhưng công việc của một ông chủ tịch tỉnh muốn làm cho tốt cũng khốn khổ rồi mà làm tốt ông hiệu trưởng nữa thì còn khốn khổ nữa" - ông Quốc nói.

ĐB lưu ý, có thể đây là giải pháp tình thế còn về cá nhân thì tôi cho rằng, không nên một lúc làm 2 việc đều quan trọng cả.

Theo lý giải của Quảng Ninh, trường ĐH Hạ Long được thành lập ngày 13/10/2014. Ngay từ khi thành lập trường, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương phân công bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức hiệu trưởng.

Tháng 1/2020 bà Thủy nghỉ hưu theo chế độ. Từ đó đến ngày 17/5, nhà trường chưa kiện toàn được chức danh hiệu trưởng, phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành.

 
Chủ tịch tỉnh làm hiệu trưởng trường ĐH là chưa có tiền lệ
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị tiến sĩ) và thống nhất quyết nghị phân công ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức danh hiệu trưởng nhà trường.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ninh, căn cứ vào luật Giáo dục ĐH sửa đổi, Nghị định 99/2019 của Chính phủ và thông báo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng trường ĐH Hạ Long đã tổ chức họp để bầu chức danh hiệu trưởng. Kết quả 100% thành viên nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ vào kết quả bầu, Hội đồng trường ĐH Hạ Long đã trình UBND tỉnh. Ngày 18/5, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận ông Thắng là hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long.

Tỉnh Quảng Ninh cho rằng, với vai trò là chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Thắng luôn quan tâm chỉ đảo trực tiếp, sâu sát mọi hoạt động của nhà trường từ xây dựng chính sách, tập trung nguồn lực đến tìm kiếm đối tác quốc tế để liên doanh liên kết, hợp tác đào tạo.

Ông Thắng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo của trường. Việc quy định hiệu trưởng trường ĐH có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý Giáo dục ĐH là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng trong trường hợp rất cần thiết này.

Mặt khác, luật Giáo dục ĐH sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường đại học.

Thu Hằng

Thu hồi quyết định quy hoạch nhân sự với người vi phạm nghiêm trọng

Thu hồi quyết định quy hoạch nhân sự với người vi phạm nghiêm trọng

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ nhấn mạnh việc kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định phê duyệt quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với những trường hợp có vi phạm nghiêm trọng.