Sáng 16/9, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều cơ chế mở về tài chính

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 58, trong đó đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế cho Thanh Hóa
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng

Một trong những cơ chế, chính sách đặc thù được đưa ra trong dự thảo Nghị quyết là tỉnh Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho tỉnh vay lại. Tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp.

Theo tính toán thì mức dư nợ vay tối đa của Thanh Hoá là hơn 7.900 tỷ đồng thì mới đáp ứng đủ nhu cầu huy động trước nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí quy định hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán được Thủ tướng giao để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân, tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của tỉnh (khoảng 443 tỷ đồng).

Ngoài ra, HĐND tỉnh Thanh Hóa được quyết định áp dụng trên địa bàn tỉnh phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án.

Bên cạnh đó, ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh và không dùng để xác định số bổ sung cân đối ngân sách và số bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình nội dung này, đồng thời lưu ý, trước khi ban hành mức phí, lệ phí cần đánh giá tác động kỹ, không gây tác động tiêu cực và cân nhắc việc tăng, giảm phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Về định mức phân bổ chi thường xuyên, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm (%) số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Nghiên cứu thí điểm thuế nhà ở

 

Liên quan đất đai, dự thảo quy định HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50ha đến dưới 1.000ha bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Cơ quan thẩm tra cho rằng, việc không quy định khống chế mức trần chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng cũng chưa bảo đảm tính chặt chẽ.

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế cho Thanh Hóa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Thanh Hoá nghiên cứu thí điểm chính sách thuế tài sản (thuế nhà ở) trên địa bàn tỉnh. Chính sách thuế này chỉ phát huy tốt nếu áp dụng ở địa phương cụ thể, chứ không nên triển khai cả nước vì số thu thuế không lớn (khoảng 2.500 tỷ đồng) nhưng chi phí để thu thuế rất tốn kém.

"Thuế nhà chỉ nên áp dụng thí điểm cho chính quyền đô thị lớn. Thanh Hoá nên nghiên cứu thí điểm chính sách này ở khu vực đô thị để có thêm nguồn thu", ông nói

Về chính sách đất đai, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần tạo cơ chế đặc thù cho Thanh Hoá nhưng chính sách đưa ra phải chặt chẽ khi chuyển đổi đất rừng. Trong đó, phần thuộc thẩm quyền quyết định chuyển đổi đất của Chính phủ, dự thảo nghị quyết quy định trao quyền cho Thủ tướng và Thủ tướng có thể ủy quyền cho tỉnh thực hiện. Còn thẩm quyền quyết định của Quốc hội thì Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

"Thanh Hóa có khát vọng, tiềm năng trở thành một cực tăng trưởng phía Bắc, thậm chí là một trong những tứ giác phát triển", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại năm 1947 Bác Hồ đến thăm Thanh Hóa nói: "Theo tôi, tỉnh Thanh Hóa muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu nhất định là được vì người đông, đất rộng, của cải nhiều. Chỉ còn thiếu sự điều khiển, sắp đặt".

Năm 1960 về Thanh Hóa một lần nữa, từ thị xã Thanh Hóa đi Sầm Sơn, Bác có tặng Thanh Hóa hai câu thơ: "Tỉnh Thanh biển bạc rừng vàng/ Ruộng đồng man mác, xóm làng liên miên", ca ngợi vẻ đẹp và tiềm năng phát triển của Thanh Hóa.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Nghị quyết quy định rộng hơn như trong Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Chính phủ. Đó là xây dựng cơ chế đặc thù về đầu tư, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh Hóa.

Sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính ngân sách tiếp thu, cùng Bộ KH-ĐT hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 này.

Thu Hằng 

Xem xét miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khó khăn do Covid-19

Xem xét miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khó khăn do Covid-19

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.