Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo luật với 92,34% ĐBQH biểu quyết tán thành.

Đa số ý kiến các vị ĐBQH tán thành với bổ sung cháy rừng là loại hình thiên tai đặc thù vào luật. 

Chính thức bổ sung cháy rừng do tự nhiên là một loại hình thiên tai
ĐBQH bấm nút thông qua luật

Báo cáo giải trình tiếp thu, Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, cháy rừng có cả nguyên nhân do thiên tai và nhân tai. Việc phòng, chống cháy rừng đã được quy định trong pháp luật lâm nghiệp, pháp luật PCCC.

Tuy nhiên, do tác động bất lợi của thời tiết như nắng nóng, hạn hán kéo dài...  nguy cơ cháy rừng lớn, ở mức độ cao, xảy ra trên diện rộng và đồng thời ở nhiều tỉnh/thành phố. 

 

Do vậy, cháy rừng ở mức độ nghiêm trọng do nắng nóng, khô hạn kéo dài và các sự cố khác cần được xác định là một dạng thiên tai đặc thù. Việc quy định như vậy không chồng chéo với Luật Lâm nghiệp, Luật PCCC, đồng thời khắc phục được hạn chế của quy định hiện hành khi nguy cơ cháy rừng trên diện rộng, ở mức độ nghiêm trọng...

Ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc, Brazin...đều coi cháy rừng là một dạng thảm họa thiên nhiên.

Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Thành Nam

Hàng triệu hộ kinh doanh chưa phải vào luật Doanh nghiệp

Hàng triệu hộ kinh doanh chưa phải vào luật Doanh nghiệp

Với 90,68% đại biểu tán thành tương đương 438/457 đại biểu, Quốc hội sáng nay (17/6) đã biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).