UB Thường vụ QH sáng nay cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của QH về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các ý kiến thống nhất đề nghị đổi tên thành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù và tổ chức mô hình chính quyền đô thị để phát triển Đà Nẵng.

Không tổ chức HĐND quận, phường

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đề xuất Đà Nẵng thí điểm mô hình một cấp chính quyền (cấp thành phố) gồm HĐND và UBND như hiện nay; hai cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã) không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND quận và UBND phường.

Chính quyền đô thị là tâm nguyện của Bí thư Đà Nẵng để lại cho nhiệm kỳ sau
Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Riêng đối với huyện Hòa Vang vẫn tiếp tục duy trì một cấp chính quyền hoàn chỉnh gồm HĐND và UBND huyện và xã.

Bộ trưởng KH&ĐT cho biết, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn HĐND TP thực hiện theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương và bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn từ HĐND ở quận, phường.

Khi không tổ chức HĐND ở quận, phường, để thực hiện vai trò giám sát của HĐND, Thường trực HĐND TP thành lập các tổ đại biểu HĐND TP tại các quận. Tổ trưởng, tổ phó của tổ đại biểu HĐND TP là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại các quận, phường.

Do không tổ chức HĐND cấp quận nên Chủ tịch UBND TP được bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn như: Được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và cách chức Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND quận, huyện, trừ trường hợp đối với huyện Hoà Vang được thực hiện theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tương tự dự thảo bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Chủ tịch UBND quận được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và cách chức Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường tại Đà Nẵng dự kiến bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những nơi thực hiện thí điểm, HĐND quận, phường chấm dứt hoạt động khi nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc. UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND quận, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thành lập. Mô hình này phù hợp với Hiến pháp, các luật liên quan và tính chất quản lý đô thị nhỏ gọn, số lượng đơn vị hành chính cấp quận ít.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chia sẻ: "Với tâm nguyện của những người sắp kết thúc nhiệm kỳ tại Đà Nẵng, chúng tôi cố gắng chuẩn bị tốt và nếu Nghị quyết được thông qua sẽ là công cụ tốt, là sản phẩm để lại cho nhiệm kỳ sau đưa TP phát triển hơn”.

 

Cần xác định rõ cơ cấu tổ chức bên trong

Chủ nhiệm UB Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đồng tình với việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở cấp quận, phường tại Đà Nẵng là hợp lý, mức độ vừa phải và dễ kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, ông lưu ý, dự thảo nghị quyết chưa nêu rõ việc tổ chức các cơ quan chuyên môn, người đứng đầu UBND quận sẽ do ai bổ nhiệm, cách chức... Đồng thời cần nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng để bảo đảm tính tương đồng giữa các thành phố trong cả nước, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc thực hiện và giám sát.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đồng tình, cần có cơ chế cho Đà Nẵng phát triển mạnh hơn, phù hợp với vị trí và chiến lược vốn có.

Tuy đồng tình để Đà Nẵng tổ chức 1 cấp chính quyền nhưng ông lưu ý cần xác định rõ cơ cấu tổ chức bên trong. Chính quyền đô thị phải có điểm khác, phải được phân cấp phân quyền, còn bộ máy bên trong với chức năng, mối quan hệ như cũ thì chưa chắc đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng.

Vì vậy cần quy định ngay trong dự thảo nghị quyết việc giao cho Chính phủ quy định chi tiết chức năng bộ máy cơ quan chuyên môn ở quận, phường thì mới giải quyết được.

Chính quyền đô thị là tâm nguyện của Bí thư Đà Nẵng để lại cho nhiệm kỳ sau
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, thí điểm có thể khác luật, mô hình của Đà Nẵng không hẳn cứ phải giống Hà Nội và TP.HCM. 

Bà cũng đồng tình trình QH cho ý kiến theo quy trình thủ tục rút gọn xem xét thông qua tại 1 kỳ họp để Đà Nẵng thuận lợi trong chuẩn bị đại hội Đảng, trong đó có vấn đề nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Theo chương trình, dự thảo nghị quyết sẽ được trình QH thảo luận tại kỳ họp thứ 9 vào tháng tới.

Thu Hằng

Chủ tịch QH: Nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn

Chủ tịch QH: Nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, tương lai cần tính đến việc thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn, có chức năng quản lý nhà nước.