- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ và Thủ tướng đã tính toán kỹ và thấy rằng trần nợ công chỉ là một yếu tố và quan trọng là khả năng trả nợ. Tổng trả nợ từ ngân sách và vay trả nợ không được quá 25% so với tổng thu ngân sách. Do đó, Chính phủ nói không với tăng trần nợ công.

Trong phiên chất vấn sáng nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham gia giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến nợ công.

Phó Thủ tướng cho biết hiện nay nợ công ở mức 62,6% dưới mức trần cho phép của Quốc hội là 65%, trong đó, nợ của Chính phủ đang là 51,8%, tỷ lệ chi trả nợ vay trên GDP là 25%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Minh Đạt

Lần đầu tiên TƯ có chuyên đề về nợ công

Ông cho biết, Đại hội Đảng lần thứ 12 đánh giá nợ công tăng cao, nghĩa vụ trả nợ lớn và cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước gắn với bảo đảm an toàn nợ công là nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2016- 2020.

Trong giai đoạn này, Chính phủ phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững vừa tập trung giải quyết những yếu kém tích tụ từ nhiều năm trước. Trong khi đó, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ chật hẹp và kinh tế thế giới còn khó khăn nên xử lý nợ công là vấn đề nan giải.

“Nhiều thành viên của Chính phủ và ĐBQH đã khuyến cáo Chính phủ trình TƯ và QH nới trần nợ công để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Chính phủ và Thủ tướng đã tính toán kỹ và thấy rằng trần nợ công chỉ là một yếu tố và quan trọng là khả năng trả nợ. Tổng trả nợ từ ngân sách và vay trả nợ không được quá 25% so với tổng thu ngân sách. Do đó, Chính phủ nói không với tăng trần nợ công”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Để bảo đảm an toàn nợ công, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì xây dựng đề án cơ cấu lại thu chi ngân sách gắn với quản lý an toàn nợ công và Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết số 07 về vấn đề này.

“Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Lần đầu tiên TƯ có chuyên đề về nợ công”, Phó Thủ tướng nói.

Chính phủ cũng trình QH kế hoạch về đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính công trung hạn với mục đích bảo đảm cân đối ngân sách là tích cực nhất, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia với mục tiêu tỷ lệ huy động vào ngân sách là 21% GDP, tổng thu giai đoạn 2016- 2020 tăng 1,65 lần so với giai đoạn trước.

Cùng với đó, cơ cấu lại các khoản thu từ ngân sách, trong đó giảm thu từ dầu thô, tăng thu từ nội địa, giữ chi ngân sách ở khoảng 24% GDP và trong đó chi đầu tư phát triển chiếm 24- 25% và chi thường xuyên dưới 64%, giảm bội chi tới năm 2020 là 3,5% GDP. Quy mô nợ công không quá 65%, nợ Chính phủ không quá 54%, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50%.

 

Tiết kiệm là quốc sách hàng đầu

Trên cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị và QH, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện chủ trương với giải pháp đặt trong đề án tổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị quyết của Bộ Chính trị coi tiết kiệm là quốc sách hàng đầu, chỉ tiêu trong khả năng của nền kinh tế, vay khi có khả năng trả nợ. Giải quyết hài hoà các vấn đề cấp bách trước mắt và giải pháp căn cơ lâu dài, siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm giải trình. Trong thu chi ngân sách sử dụng vốn vay và quản lý nợ công thì hạn chế và tiến tới xoá bỏ xin cho.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ kiên định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo môi trường phát triển kinh tế, xã hội, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách. Phối hợp hài hoà chính sách tài khoá tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác và coi đây là giải pháp của mọi giải pháp.

Thứ hai, đẩy mạnh tái cơ cấu gắn đổi mới mồ hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả cạnh tranh để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. “Chính phủ tán thành ý kiến ĐBQH rằng vay không quan trọng mà quan trọng là hiệu quả sử dụng vốn vay. Chúng ta vay để không thể tụt lại nhưng phải phát triển bền vững đối với ba trụ cột kinh tế - xã hội và môi trường, trong đó có nợ công”, ông nói.

Bộ trưởng Tài chính: Nợ công vẫn trong giới hạn cho phép

Bộ trưởng Tài chính: Nợ công vẫn trong giới hạn cho phép

Bộ trưởng Tài chính khẳng định nợ công đang từng bước được kiểm soát chặt chẽ và vẫn đang trong giới hạn cho  phép.

Khó làm sân bay Long Thành bằng ngân sách do trần nợ công

Khó làm sân bay Long Thành bằng ngân sách do trần nợ công

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa cho biết, với trần nợ công hiện nay, để đầu tư Long Thành bằng vốn nhà nước là hết sức khó khăn.

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Ông lớn 'hắt hơi sổ mũi' là ngân sách có vấn đề

Ông lớn 'hắt hơi sổ mũi' là ngân sách có vấn đề

Nền kinh tế còn dựa nhiều vào DN FDI khiến cho tình hình thu ngân sách nhiều phen có vấn đề khi ông lớn “hắt hơi, sổ mũi”.

Bộ máy quá nhiều sếp, không ngân sách nào nuôi nổi

Bộ máy quá nhiều sếp, không ngân sách nào nuôi nổi

Nếu bộ máy cứ phình ra, lại có quá nhiều người làm lãnh đạo, quản lý nhưng không hiệu quả thì đó là lãng phí, không ngân sách nào nuôi nổi.

Thu Hằng