Bộ trưởng Y tế cho biết, thực tiễn đã phát sinh các tình huống khó khăn, vướng mắc, bất cập cần phải giải quyết vì dịch Covid-19 chưa có trong tiền lệ nên cũng cần các biện pháp chưa có trong tiền lệ.

Theo tờ trình, về pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần được quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc hội trong thời gian Quốc hội chưa họp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần được trao quyền chủ động hơn, mạnh mẽ hơn trong việc quyết định kịp thời các biện pháp cần thiết, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chính phủ được áp dụng các biện pháp cần thiết ngoài luật để chống dịch Covid-19
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày tờ trình.

Chính phủ cần được áp dụng những biện pháp chống dịch như trong điều kiện ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có những tác động bất lợi đến quốc phòng, an ninh, kinh tế, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và đời sống nhân dân…) và các biện pháp chưa được luật hiện hành quy định trong những trường hợp cần thiết để sớm ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh, đưa đất nước, cuộc sống của người dân trở về trạng thái “bình thường mới”.

Từ lý do trên, Chính phủ trình Quốc hội xem xét đưa nội dung về phòng, chống dịch Covid -19 vào Nghị quyết kỳ họp.

Chính phủ đề xuất Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua, các biện pháp quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp, các luật khác có liên quan và các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật hiện hành như trong trường hợp đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

Chính phủ cũng đề xuất được áp dụng các biện pháp, ban hành các quy định cần thiết chưa được luật quy định để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch. Trong đó có việc áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong cấp phép, mua sắm, sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất và đầu tư cơ sở vật chất.

Chính phủ được áp dụng các biện pháp cần thiết ngoài luật để chống dịch Covid-19
 Phiên họp Quốc hội chiều 24/7. 

Trường hợp cần thiết phải ban hành, áp dụng các quy định khác với quy định của luật hiện hành thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Được sử dụng nghị quyết, chỉ thị, công điện và các hình thức văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành để quy định, áp dụng và triển khai các biện pháp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Ngoài ra, Chính phủ còn đề xuất Thủ tướng quyết định chuyển nguồn kinh phí trong dự toán đã được duyệt, thay đổi, điều chuyển nguồn kinh phí trong ngân sách nhưng chưa có trong dự toán cho công tác phòng, chống dịch bệnh; tạm ứng ngân sách trong trường hợp vượt dự toán đã phê duyệt. Địa phương được trung ương hỗ trợ trong trường hợp cần thiết...

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành đề xuất của Chính phủ.

Trong bối cảnh cấp bách như hiện nay, có thể kéo dài và khi chưa kịp thời sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan, việc Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết bày tỏ sự đồng hành của Quốc hội cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ.

Đồng thời xem xét, quyết định một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh.

Về các nội dung đưa vào dự thảo Nghị quyết, bà Nguyễn Thúy Anh cho biết, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết tương đối rộng nằm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ủy ban tán thành với phạm vi này. Tuy nhiên, đề nghị cần rà soát, thu gọn các nội dung để thể hiện một cách khái quát hơn.

Ủy ban Xã hội cơ bản nhất trí việc Quốc hội cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các biện pháp, ban hành chưa được Luật quy định để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Chính phủ cũng cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đưa vào Nghị quyết nguyên tắc chính sách đối với các chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ cho nông dân, người lao động bị ngừng, nghỉ việc, mất việc làm, các nhóm doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Về thời hạn hiệu lực của nghị quyết, Ủy ban Xã hội cho rằng chỉ nên thực hiện đến hết năm 2022 và phục vụ trực tiếp cho công tác phòng, chống Covid-19.

Trần Thường

Chính phủ đề xuất cơ chế đặc biệt mua sắm vắc xin, thiết bị y tế

Chính phủ đề xuất cơ chế đặc biệt mua sắm vắc xin, thiết bị y tế

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép áp dụng các biện pháp, ban hành các quy định chưa được luật quy định hoặc khác với quy định của luật để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch.