Ông Hưng cho biết, Agribank là ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nhưng trong nhiều năm qua chưa được nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ, tốc độ tăng vốn điều lệ luôn thấp hơn tốc độ tăng tổng tài sản, khiến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng bị suy giảm.

Vốn điều lệ của Agribank hiện đạt 30.591 tỷ đồng. Nếu tính theo Thông tư 41/2016, thời điểm 31/3/2020, tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng này chỉ đạt 6,9% (không đảm bảo yêu cầu vốn tối thiểu 8% theo quy định).  Còn theo Thông tư 22/2019, tỷ lệ an toàn vốn của Agribank chỉ đạt 9,2%, đã sát ngưỡng tối thiểu theo quy định (9%).

Chính phủ đề nghị bổ sung vốn điều lệ cho Agribank 3.500 tỷ đồng
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng

Vì vậy, Agribank cần được Nhà nước cấp bổ sung 3.500 tỷ đồng ngay trong năm 2020.

“Nếu không tăng vốn điều lệ cho Agribank ngay trong năm 2020  sẽ không thể đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Các chỉ tiêu tăng trưởng của Agribank bị ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động ngân hàng, giảm vị thế, vai trò trong hệ thống các  tổ chức tín dụng và nguy cơ hạ mức xếp hạng tín nhiệm từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là hiện hữu”, Thống đốc NHNN nói.

Theo ông Hưng, khi đó Agribank sẽ không đảm bảo được vai trò chủ lực trong việc thực thi chính sách của Chính phủ về phát triển nông nghiệp nông thôn.

“Việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giúp tăng quy mô vốn điều lệ, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định; đồng thời tạo điều kiện cho Agribank nâng cao năng lực tài chính, gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn”, Thống đốc nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giúp gia tăng giá trị DN, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình cổ phần hóa và gia tăng giá trị thặng dư cổ phần hóa…

Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 9 đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách TƯ năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, tối đa không quá 3.500 tỷ đồng

 

Tạo cơ sở pháp lý cho Thủ tướng quyết định

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm UB Kinh tế của Vũ Hồng Thanh cho biết, UB này tán thành với sự cần thiết tăng vốn điều lệ cho Agribank.

UB Kinh tế cho rằng, Agribank là đối tượng được đầu tư bổ sung vốn điều lệ, thuộc trường hợp quy định tại Điều 13 luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN (Luật số 69).

Chính phủ đề nghị bổ sung vốn điều lệ cho Agribank 3.500 tỷ đồng
Chủ nhiệm UB Kinh tế của Vũ Hồng Thanh

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với DN do mình quyết định thành lập. Vì vậy, thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là của Thủ tướng.

Thủ tướng không thể quyết định ngay việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vì không phù hợp với quy định “không sử dụng ngân sách nhà nước để cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại” tại Nghị quyết số 25/2016 của QH về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Do vậy, UB Kinh tế cho rằng, việc QH xem xét, chấp thuận bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước sẽ tạo cơ sở pháp lý cho Thủ tướng quyết định việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank.

Sau khi được QH thông qua, Thủ tướng sẽ thực hiện thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Thu Hằng

Bộ trưởng TN&MT: Không loại trừ tình trạng người nước ngoài 'núp bóng' thu mua đất

Bộ trưởng TN&MT: Không loại trừ tình trạng người nước ngoài 'núp bóng' thu mua đất

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Cho đến giờ, tôi vẫn bảo lưu ý kiến "chưa thấy một cá nhân nước ngoài nào được cấp giấy phép quyền sử dụng đất cả”.