Chiều nay, Quốc hội đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (NSNN).

Chủ nhiệm UB Tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

Về điều hành NSNN năm 2021, Chính phủ đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19, cho phép kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 sang năm 2022, bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam.

Cải cách tiền lương từ 1/7/2022 là 'khó khả thi'
Chủ nhiệm UB Tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường

Ủy ban Tài chính, ngân sách cơ bản nhất trí với các đề xuất này. Tuy nhiên, đề nghị việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương phải đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và có thời hạn sử dụng cụ thể. Đối với bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam, đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc lập dự toán để bảo đảm tính chắc chắn, khả thi, hạn chế tối đa việc điều chỉnh dự toán.

Về dự toán NSNN năm 2022, đối với đề xuất về cải cách tiền lương, UB Tài chính, ngân sách nhận thấy, căn cứ tình hình dịch bệnh hiện nay, việc thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2022 là khó khả thi. Nhất trí với phương án Chính phủ trình, UB Tài chính, ngân sách đề nghị Chính phủ tính toán, chú trọng hơn nữa việc cân đối nguồn lực để bảo đảm thực hiện Nghị quyết 27, góp phần bảo đảm đời sống người hưởng lương, nhất là đối tượng có mức lương thấp.

 

Đối với đề xuất về tỷ lệ điều tiết, đề nghị tiếp tục bám sát tình hình thực tế, trên cơ sở đó, xây dựng phương án tỷ lệ điều tiết phù hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngoài ra, để bảo đảm hỗ trợ nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế của một số địa phương có tỷ lệ điều tiết về NSTW chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19, đề nghị Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ điều tiết trong năm 2022 ở mức hợp lý.

Tại hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến ngày 1/7/2022, thay vì năm 2021 theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Mới đây, tại hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XIII quyết định tiếp tục lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trần Thường

>>Mời độc giả đón đọc tin tức mới nhất trong ngày<<

Chỉ đạo của Trung ương lùi thời điểm cải cách tiền lương là phù hợp

Chỉ đạo của Trung ương lùi thời điểm cải cách tiền lương là phù hợp

Cả nước đang “thắt lưng buộc bụng” lo phòng chống dịch chờ cơ hội phục hồi kinh tế mà tăng lương trong giai đoạn này thì cũng chưa phù hợp.