Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa có báo cáo gửi QH liên quan việc triển khai các nghị quyết của QH về tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn phục vụ kỳ họp thứ 8 khai mạc vào ngày mai.

Tính đến ngày 25/9, Bộ Nội vụ đã nhận và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 30 bộ, ban, ngành ở TƯ và 61 địa phương. Hiện còn Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Thái Bình chưa gửi số liệu.

Theo đó, trong tổng số hơn 469.000 công chức có 132.573 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 28,27%; hoàn thành tốt nhiệm vụ có 320.660 người, chiếm 68,37%; 10.686 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, chiếm 2,28%; số không hoàn thành nhiệm vụ là 2.694 người (0,57%); số công chức chưa được đánh giá là 2.422 (0,51%).

Trong số 1.659.979 viên chức có 457.550 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 27,56%; số hoàn thành tốt nhiệm vụ là 1.098.137 (66,15%); 97.043 người hoàn thành nhiệm vụ (5,85%); số không hoàn thành nhiệm vụ là 6.240 (0,37%). Số viên chức chưa được đánh giá là hơn 1.000 người (0,07%).

Thu hồi hơn 300 quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng sai 

Về thanh tra, kiểm tra, từ năm 2018 đến nay, Bộ Nội vụ đã tiến hành 31 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 6 cuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ.

Các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 1.459 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó có 1.381 cuộc theo kế hoạch, 78 cuộc đột xuất, tiếp nhận 1.182 thông tin phản ánh từ phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do công dân phản ánh.

Đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, Thủ tướng đã chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm.

 

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xử lý sai phạm thu hồi, hủy bỏ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định tại một số bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, có 131 trường hợp bị miễn nhiệm, thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 176 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 121 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp; 53 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức.

Ngoài ra còn có 15 trường hợp bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; 645 trường hợp rút kinh nghiệm và 896 trường hợp biện pháp xử lý khác.

Bên cạnh đó còn có những tồn tại, hạn chế, sai phạm như không thực hiện đầy đủ trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm các trường hợp chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quá tuổi bổ nhiệm lần đầu, không có trong quy hoạch…

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân.

Từ năm 2015 - 2018, cả nước tinh giản được 40.500 biên chế. Cụ thể, năm 2015 là 5.778 người; năm 2016: 11.923; 2017: 12.660; 2018: 10.139. Riêng 6 tháng đầu năm nay, cả nước tinh giản được 10.047 biên chế.

Thu Hằng

Đang nằm viện, Trưởng ban tiếp dân Hải Phòng nhận hỏa tốc cho thôi chức

Đang nằm viện, Trưởng ban tiếp dân Hải Phòng nhận hỏa tốc cho thôi chức

Nguyên Trưởng Ban Tiếp công dân của UBND TP Hải Phòng Đào Văn Thuấn bị UBND TP ban hành công văn hỏa tốc điều chuyển, thôi giữ chức vụ.