XEM CLIP:

Quốc hội chiều nay (28/7) đã phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thành viên khác của Chính phủ.

Với 479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, gồm các ông: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Bốn Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025

Với 476/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Bộ Giao thông vận tải

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

Bốn Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025
Các thành viên Chính phủ ra mắt trước Quốc hội

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Chiều nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội đồng ý với danh sách mà Chủ tịch nước trình, gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Thủ tướng Phạm Minh Chính; các ủy viên: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm theo hiến định. Như vậy, Hội đồng Quốc phòng và An ninh khoá mới gồm có 6 thành viên.

Toàn văn Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa X, xem TẠI ĐÂY

Ban Thời sự - Thiết kế: Quốc Dũng

Chân dung 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới

Chân dung 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới

Chính phủ có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 4 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành; trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính trị.