Cụ thể, tại Nghị quyết 749, Ủy ban Thường vụ QH quyết nghị ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng GTVT, ĐBQH khóa 14 thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH để tập trung chỉ đạo công việc của Bộ GTVT.

Bộ trưởng Giao thông,Nguyễn Văn Thể,nhân sự
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể. Ảnh: Minh Đạt

Tại Nghị quyết 750, Ủy ban Thường vụ QH quyết nghị ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng kiểm toán nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 18/7 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định.

 

Ủy ban Thường vụ QH cũng ban hành Nghị quyết 713 danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của QH về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em". 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phản bác ý kiến 'bán xăng cho phụ nữ là tội ác'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phản bác ý kiến 'bán xăng cho phụ nữ là tội ác'

Bộ trưởng GTVT cho rằng, ý kiến “bán xăng cho phụ nữ là tội ác” là quan điểm định kiến với phụ nữ, không có cơ sở khoa học và thực tiễn.

Thu Hằng