- Phiên chất vấn tuần tới không có danh sách bộ trưởng cụ thể mà QH chọn nhóm vấn đề để chất vấn. 

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc vừa gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn để chuẩn bị cho phiên chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ QH khoá 14 diễn ra vào tuần sau.

bổ nhiệm cán bộ, sự cố môi trường, đầu tư công, chất vấn
Ảnh: Hoàng Anh

Phiên chất vấn lần này không có danh sách chất vấn bộ trưởng cụ thể mà QH chọn nhóm vấn đề để chất vấn. Theo đó, Tổng thư ký QH gửi 5 nhóm vấn đề đề nghị ĐBQH lựa chọn chất vấn và bất cứ bộ trưởng nào cũng có thể lên “ghế nóng”.

Cụ thể, nhóm vấn đề thứ nhất là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hoá, lãng phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hoá thích ứng với hội nhập quốc tế, kiểm soát kinh doanh đa cấp, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc cũng là nội dung được đưa ra trong nhóm này.

Ngoài ra, trong nhóm chất vấn này còn có cả chính sách đột phá phát triển ngành ô tô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế. Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thuỷ điện, thủy lợi và bảo đảm an toàn xả lũ thời gian tới.

 

Nhóm vấn đề thứ 2 là tình hình thực hiện Luật Đầu tư công, giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, tăng cường quản lý, kiểm soát đầu tư công, lãng phí trong đầu tư công, trách nhiệm của bộ ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, việc thẩm định cấp phép đầu tư đối với các dự án nước ngoài đầu tư. 

Cùng với đó là nội dung về việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước hàng năm đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, sự phối hợp, liên kết giữa các tỉnh, thành trong các vùng kinh tế trọng điểm.

Nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến giáo dục và đào tạo như: tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp.

Cùng với đó là công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.

Việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016 – 2020 cũng được đưa vào nhóm này để ĐBQH chọn lựa chất vất.

Nhóm vấn đề thứ 4 được đưa ra dự kiến chất vấn là việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. 

Cùng với đó là việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định triển khai các dự án để xảy ra sự cố môi trường. Quản lý xử lý về ô nhiễm môi trường và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Việc quản lý, khai thác tài nghiên, khoáng sản.

Nhóm vấn đề cuối cùng là về tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức và đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Thu Hằng