Hôm nay (12/3), Bộ LĐTB-XH tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Nhân sự được Bộ giới thiệu là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Lê Minh Hoan được giới thiệu ứng cử ĐBQH
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng LĐTB-XH Đào Ngọc Dung

Các cử tri tại Bộ đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm ĐBQH. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết, kết quả 100% đại biểu nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ứng cử ĐBQH khóa mới.

Ông Đào Ngọc Dung sinh ngày 6/6/1962; quê quán: xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Luật.

Cùng ngày, Bộ NN-PTNT cũng tổ chức hội nghị giới thiệu và lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi công tác đối với cán bộ dự kiến ứng cử ĐBQH khóa XV.

 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Lê Minh Hoan được giới thiệu ứng cử ĐBQH
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan

Bộ NN-PTNT có 2 nhân sự được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Lê Minh Hoan và bà Nguyễn Thị Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất giới thiệu hai nhân sự này ứng cử ĐBQH khóa mới.

Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19/1/1961; quê quán: xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư.

Thu Hằng 

Thêm hai Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa mới

Thêm hai Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa mới

Thêm hai Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.