- Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, khi đi kiểm tra án tham nhũng, có những vụ vi phạm của cán bộ xã thấy đau lòng vì bản chất là không hiểu biết.

Thảo luận tại tổ về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự năm 2015 sáng nay, Thượng tướng, Bộ trưởng Công an cho rằng, xây dựng bộ luật không phải chỉ để xử lý tội phạm, không phải chỉ là quy định về hình phạt mà quan trọng là giúp ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm.

Bộ trưởng Công an đau lòng khi cán bộ xã tham nhũng
Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hải

Dự thảo lần này đã “chỉnh” đến 141 điều của bộ luật 2015. Riêng Bộ Công an đã soát được khoảng 30 vấn đề liên quan đến hàng trăm điều của bộ luật ban hành năm trước cần tiếp tục sửa đổi.

Thượng tướng Tô Lâm cho rằng, việc sửa đổi lần này nên theo quy trình thông qua tại 2 kỳ họp.

Theo ông, đây là cơ hội để sửa căn cơ bộ luật Hình sự năm 2015 chứ không chỉ dừng ở phạm vi “sửa đổi, bổ sung một số điều".

Bởi lẽ, những sai sót lần này không phải những sai sót kỹ thuật. Qua rà soát đã thấy có 33% số điều luật cần thay đổi. Thậm chí, việc bỏ đi điều 292 (tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông) cũng dẫn tới thay đổi cả cơ cấu của quy định về tội phạm.

 

Ngoài ra, có những vấn đề thuộc về quan điểm, có những vấn đề thuộc về chính sách hình sự cũng đã bộc lộ những điểm cần thay đổi.

Đau lòng vì cán bộ xã thiếu hiểu biết

Theo lời kể của Bộ trưởng, khi đi kiểm tra án tham nhũng, có những vụ vi phạm của cán bộ xã thấy đau lòng vì bản chất là không hiểu biết về pháp luật. Hay tội ma túy ở các vùng đồng bào dân tộc, nếu cứ áp luật bình thường mà so thì gần như toàn bộ thanh niên trong làng đều là tội phạm hết.

"Bộ luật Hình sự xây dựng không phải chỉ để xử lý tội phạm, không phải chỉ là quy định về hình phạt mà quan trọng là phải giúp ngăn chặn tội phạm, phòng ngừa tội phạm nhưng liều lượng quy định về ngăn chặn, phòng ngừa chưa được chú trọng - mới chỉ tập trung nhiều vào phần xử lý tội phạm" - Bộ trưởng nói.

Ông cũng cho rằng, việc xây dựng hệ thống hình phạt, xử lý tội phạm là mới đáp ứng một nửa yêu cầu đối với một Bộ luật hình sự. 

Phần căn bản bộ luật phải quy định được hệ thống những việc, những hành vi không được làm để người dân biết và tránh cũng như những việc buộc phải làm để thực hiện đúng....

T.Hằng