Sáng ngày 11/3, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Bộ trưởng  Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, hội nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ đã thống nhất giới thiệu bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ Nội vụ giới thiệu Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử Đại biểu Quốc hội
100% đại biểu nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Đình Lộc thông qua tiểu sử tóm tắt của bà Phạm Thị Thanh Trà. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết. Kết quả 100% đại biểu nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Trà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ, các đại diện cử tri các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tín nhiệm, giới thiệu bà tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

"Việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề", bà Trà  nói và hứa nếu trúng cử sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của Nhân dân, vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc trong quá trình đổi mới đất nước.

 
Bộ Nội vụ giới thiệu Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử Đại biểu Quốc hội
Thứ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cam kết, nếu trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri trong cả nước, nhất là đối với cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, nơi cư trú và chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và của Nhân dân đến Quốc hội.

Sau đó, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị lãnh đạo Bộ mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giới thiệu người ứng cử bằng hình thức giơ tay. Kết quả biểu quyết, 100% đại biểu có mặt nhất trí giới thiệu bà Phạm Thị Thanh Trà ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thu Hằng

Ông Hầu A Lềnh rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ông Hầu A Lềnh rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam không có trong danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội như trước.