- Thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự luật Cạnh tranh (sửa đổi) tại phiên họp UB Thường vụ QH chiều nay, nhiều ý kiến góp ý xoay quanh việc thành lập UB Cạnh tranh quốc gia trực thuộc Bộ Công thương.

Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, việc thành lập UB Cạnh tranh quốc gia trực thuộc Bộ Công thương trên cơ sở hợp nhất cơ quan quản lý cạnh tranh; hội đồng cạnh tranh; văn phòng hội đồng cạnh tranh hiện nay sẽ tạo thành 1 cơ quan bán tư pháp. Cơ quan này vừa thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ Công thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, vừa thực hiện chức năng tố tụng trong lĩnh vực cạnh tranh là rất cần thiết.

Bộ Công thương sẽ hợp nhất 3 cơ quan thành UB Cạnh tranh quốc gia
Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Theo ông Thanh, đây là lựa chọn phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay. Một mặt, giúp thu gọn đầu mối các cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh.

Qua đó không làm phát sinh đầu mối cơ quan thuộc Chính phủ hoặc QH, phù hợp với tinh thần giảm đầu mối cơ quan, tổ chức, đổi mới, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước nhưng vẫn bảo đảm độc lập, khách quan trong xử lý vụ việc cạnh tranh.

Mặt khác, đảm bảo ngay sau khi luật được ban hành, UB Cạnh tranh quốc gia có đầy đủ chức năng quyền hạn, chức danh pháp lý cũng như thẩm quyền để thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về cạnh tranh. Đồng thời thực hiện các hoạt động tố tụng trong lĩnh vực cạnh tranh một cách độc lập sẽ tạo điều kiện để luật Cạnh tranh sửa đổi sớm đi vào cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh giải trình thêm, với tính chất đặc thù của cơ quan cạnh tranh là cơ quan hành chính bán tư pháp việc hợp nhất 3 cơ quan thành 1 cơ quan thuộc Bộ Công thương như vậy là thực hiện đúng tinh thần tinh giảm đầu mối, không làm tăng thêm cơ quan của Chính phủ. 

Bộ Công thương sẽ hợp nhất 3 cơ quan thành UB Cạnh tranh quốc gia
Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh

Kiểm soát DN và độc quyền nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị bổ sung quy định về kiểm soát DN và độc quyền nhà nước. Bởi đây là điều quan trọng ngay trong nghị quyết của Đảng đã nêu rõ. "Chúng ta đang có tình trạng chuyển độc quyền tự nhiên của nhà nước sang độc quyền của DN làm ảnh hưởng tới quyền lợi quốc gia", ông Tuấn lưu ý. 

Thứ trưởng Tài chính dẫn chứng ngành khí gas là độc quyền tự nhiên của nhà nước. Bởi chúng ta có 3 nguồn: nhập khẩu, sản xuất trong nước và mua theo hợp đồng dầu khí. Nhưng cách đây 5, 6 năm đã nhượng quyền mua hợp đồng này cho DN và sau đó DN này lại cổ phần hóa.

 

“Kinh nghiệm quản lý và thông lệ quốc tế chúng ta cần bổ sung thêm quy định về kiểm soát độc quyền tự nhiên và độc quyền nhà nước để đảm bảo quyền lợi nhà nước trong chống độc quyền”, ông Tuấn kiến nghị.

Chủ nhiệm UB Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Phan Thanh Bình cũng đặt vấn đề hiện nay đôi khi có hiện tượng độc quyền nhà nước.

"Nếu UB Cạnh tranh quốc gia chỉ tham gia góp ý kiến về vấn đề cạnh tranh thì ai giám sát độc quyền nhà nước? Văn bản do các bộ ngành ban hành vi phạm cạnh tranh thì ai giám sát việc này?", ông băn khoăn và đề nghị UB này cần giám sát các bộ ngành trong việc ban hành văn bản liên quan đến quá trình cạnh tranh.

Bộ Công thương sẽ hợp nhất 3 cơ quan thành UB Cạnh tranh quốc gia
Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, UB Thường vụ QH thống nhất trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh là UB cạnh tranh quốc gia trực thuộc Bộ Công thương trên cơ sở sáp nhập 3 cơ quan để không tăng đầu mối.  

Ông cũng lưu ý, ban soạn thảo cần rà soát lại các điều khoản để bao quát hết các hành vi dẫn đến độc quyền, và cần có quy định để xử lý các hành vi này. Không để phát hiện ra nhưng xử lý lại khó khăn. 

5 vụ trưởng Đổi mới và phát triển DN sẽ hết việc

5 vụ trưởng Đổi mới và phát triển DN sẽ hết việc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, sẽ có 5 bộ không còn Vụ Đổi mới và phát triển DN khi UB Quản lý vốn nhà nước tại DN hoạt động.

Đề xuất hợp nhất một số bộ

Đề xuất hợp nhất một số bộ

Đoàn giám sát của QH đề nghị nghiên cứu hợp nhất một số bộ có chức năng, đối tượng và phạm vi lĩnh vực quản lý gần nhau.

Hợp nhất để không ‘quyền anh quyền tôi, quân anh quân tôi’

Hợp nhất để không ‘quyền anh quyền tôi, quân anh quân tôi’

Hợp nhất một số cơ quan Đảng với chính quyền sẽ tạo nên sức mạnh, không có “quyền anh quyền tôi”,  “quân anh quân tôi".

Không 'ôm' doanh nghiệp, sáp nhập còn 15 bộ nhẹ tênh

Không 'ôm' doanh nghiệp, sáp nhập còn 15 bộ nhẹ tênh

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Mão đề nghị nghiên cứu sáp nhập một số bộ có nhiệm vụ, chức năng tương đồng, giảm từ 18 xuống còn 15 bộ.

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh

QH ra nghị quyết về cải cách bộ máy trong đó có việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh.

Thu Hằng