Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2020.

Báo cáo nêu rõ, công tác quản lý giam giữ đối với người bị kết án tử hình ở các trại tạm giam luôn được thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, các quyền của người bị kết án tử hình được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an: Công tác quản lý  giam giữ người bị kết án tử hình gặp nhiều khó khăn
Cán bộ quản giáo điểm danh, kiểm diện phạm nhân. Ảnh: CAND

Tuy nhiên, công tác quản lý giam giữ người bị kết án tử hình đang gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, số lượng người bị kết án tử hình tăng nhanh tạo áp lực rất lớn cho công tác quản lý giam giữ người bị kết án tử hình. Số người bị kết án tử hình tăng 440 trường hợp (tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2019).

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ quản lý giam giữ người bị kết án tử hình chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu. Các quy định về thi hành án tử hình còn bất cập. Việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thi hành án tử hình còn kéo dài. Chính vì vậy dẫn đến các trường hợp người bị kết án tử hình giam giữ lâu mà chưa thi hành án.

Khu giam giữ tử tù quá tải

Hiện 57/69 trại tạm giam đã xây dựng khu giam riêng người bị kết án tử hình với tổng số là 700 buồng giam (hơn 1.200 chỗ giam giữ). Tuy nhiên có 24 buồng giam xuống cấp, không đảm bảo cho công tác quản lý giam giữ và còn 12 trại tạm giam chưa có khu giam riêng người bị kết án tử hình.

 

Có 60/69 trại tạm giam được đầu tư lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh phục vụ công tác giám sát buồng giam người bị kết án tử hình, với tổng số gần 1.200 camera, đang sử dụng hơn 1.100 camera. Còn 9 trại tạm giam chưa được đầu tư trang cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh tại các buồng giam người bị kết án tử hình.

Các trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Tĩnh, Hà Nội… thường xuyên trong tình trạng quá tải khu giam giữ người bị kết án tử hình. 

Trước những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Bộ Công an đã có văn bản giao Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thành lập đoàn công tác liên ngành tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ, số người bị kết án tử hình đã có hiệu lực pháp luật, số giam giữ nhiều năm để phân loại, xác định rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị xử lý, giải quyết.

Bộ Công an đã có Công văn số 3049 ngày 8/9 gửi Văn phòng Chủ tịch nước, VKSND tối cao, TAND tối cao để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý giam giữ người bị kết án tử hình và thi hành án tử hình theo thẩm quyền.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng số người bị tạm giữ, tạm giam là gần 49.000 người, trong đó có gần 1.500 người tạm giữ và hơn 47.300 người bị tạm giam.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ sở giam giữ tổ chức tiếp nhận, phân loại quản lý người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, tại một số cơ sở giam giữ vẫn còn “sơ hở, thiếu sót”, dẫn đến xảy ra một số vụ, việc người bị tạm giữ, tạm giam trốn.

Trước tình hình đó, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra đột xuất 18 trại tạm giam và tổ chức kiểm tra toàn diện 16 công an địa phương về công tác tạm giữ, tạm giam. Thẩm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và kiến nghị xử lý 11 vụ việc trốn, chết xảy ra tại các cơ sở giam giữ.

Bộ Quốc phòng cũng đã thành lập đoàn kiểm tra công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại các trại tạm giam thuộc 7 quân khu, 1 quân đoàn và 2 trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng.

Thu Hằng

Cả nước có 110 thứ trưởng và tương đương, 201 phó chủ tịch tỉnh

Cả nước có 110 thứ trưởng và tương đương, 201 phó chủ tịch tỉnh

Tính đến nay, cả nước có 110 Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó có 4 bộ vượt số lượng cấp phó so với quy định; có 201 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giảm 16 người.