Theo đó, bà Nguyễn Thanh Hải chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đến Đoàn tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Nguyên và bà Nguyễn Thanh Hải theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Bí thư Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải
 

Trước đó, ngày 20/5, Bộ Chính trị có Quyết định số 2139 điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với bà Nguyễn Thanh Hải (khi đó đang làm Trưởng ban Dân nguyện của UB Thường vụ QH).

Sau đó, và Hải có đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu có tờ trình đến UB Thường vụ QH về việc này. 

Thu Hằng

15 bí thư tỉnh, thành được điều động, chuẩn y 15 tháng qua

15 bí thư tỉnh, thành được điều động, chuẩn y 15 tháng qua

Đến thời điểm này đã có 15 tỉnh, thành thay đổi nhân sự bí thư. Trong đó, có một ủy viên Bộ Chính trị, 8 ủy viên TƯ, 5 ủy viên dự khuyết. Mới nhất là Thái Bình, bí thư tỉnh này vừa được bầu hôm qua  (1/6).