Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bình Dương. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

 
Danh sách 18 Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội vừa được bầu

Danh sách 18 Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội vừa được bầu

Quốc hội đã hoàn tất công tác kiện toàn nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 18 thành viên gồm: 5 lãnh đạo, 13 Ủy viên; trong đó có 4 gương mặt mới, 3 nữ.

Ban Thời sự