Sáng nay (12/6), QH bỏ phiếu kín bầu ủy viên UB Thường vụ Quốc hội thay bà Nguyễn Thị Thanh Hải vừa được QH miễn nhiệm hôm qua.

Trước khi bỏ phiếu, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về việc này.

Bí thư Cà Mau được bầu giữ chức ủy viên UB Thường vụ Quốc hội
Bí thư Cà Mau được bầu vào ủy viên UB Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu ủy viên UB Thường vụ Quốc hội để QH hảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi nghe Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về bầu ủy viên UB Thường vụ Quốc hội để QH thảo luận, biểu quyết thông qua.

 

Kết quả, 451 đại biểu Quốc hội (93,37%) tán thành bầu Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình giữ chức vụ ủy viên UB Thường vụ Quốc hội; 1 đại biểu không biểu quyết, 1 đại biểu không tán thành. 

Ông Dương Thanh Bình sinh năm 1961, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ cử nhân chính trị, cử nhân kinh tế. Ông Bình làm bí thư Tỉnh ủy Cà Mau hai nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Các chức vụ ông Bình từng kinh qua: Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông là ủy viên TƯ khóa 12, ĐB Quốc hội khóa 14.

Thu Hằng

Quốc hội chính thức miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải

Quốc hội chính thức miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải

Với 443 phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đề nghị miễn nhiệm chức vụ ủy viên UB Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải.