Kỳ họp đầu tiên QH khóa 14 sẽ bầu nhân sự cấp cao của Nhà nước, QH, Chính phủ, Tòa án NDTC, Viện kiểm sát NDTC.

Tại phiên họp UBTVQH sáng nay, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp đầu tiên QH khóa 14 là xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Do đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu nhiệm kỳ nên phần lớn thời gian của kỳ họp dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Bầu nhân sự cấp cao nhiệm kỳ mới
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý nội dung lớn nhất của kỳ họp đầu tiên QH khóa 14 là xem xét, quyết định tổ chức nhân sự cấp cao của Nhà nước, QH, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát. Đồng thời, họp bàn cấp phó và ủy viên thường trực của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH.

Nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về chương trình kỳ họp tiến hành họp xen kẽ các nội dung sẽ tạo những khoảng trống trong thời gian làm công tác nhân sự, khi ấy sẽ không rõ nhân sự khóa mới, khóa cũ sẽ trình bày các báo cáo như thế nào.

Hầu hết các ý kiến đề nghị nên dành những ngày đầu của kỳ họp tập trung làm công tác nhân sự, sau đó sẽ tiến hành các nội dung khác để không phải lấn cấn chuyện nhân sự khóa mới, khóa cũ. 

 

Ý kiến được Chủ tịch QH cùng UBTVQH nhất trí.

Chính phủ báo cáo tình hình cá chết để ĐB tự nghiên cứu

Ngoài công tác nhân sự, nội dung đáng chú ý được QH đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo (gửi đại biểu QH tự nghiên cứu) về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển sau hiện tượng cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế.

Đồng thời, Chính phủ sẽ báo cáo một số nội dung theo thông lệ như: công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công.

Tại kỳ họp này, sau khi QH thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017, QH sẽ tiếp tục xem xét, thông qua nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề.

Dự kiến kỳ họp kéo dài khoảng 9 ngày, từ ngày 20-30/7.

Thu Hằng