Sáng 26/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn Quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV. 

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV được thực hiện theo 3 bước.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội: Loại những ứng viên không đạt trên 50% tín nhiệm
Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng. Ảnh: Minh Đạt

Bước một, họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ĐBQH. Tại đây, những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử ĐBQH để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bước thứ hai, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Với những nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập. Còn nơi có 100 cử tri trở lên, có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo ít nhất là 70 cử tri tham dự. 

“Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH không đạt tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác”, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam lưu ý.

Bước thứ ba là tiến hành hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH. Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ĐBQH làm hồ sơ ứng cử.

 

14/3 hết hạn nộp hồ sơ ứng cử

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh thông tin thêm, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số lượng ĐBQH được phân bổ tại các cơ quan ở Trung ương là 207; ở địa phương là 293.

Ông Hầu A Lềnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương trong quá trình tổ chức giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, MTTQ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

“Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu theo hướng dẫn và nộp hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và biên bản các hội nghị theo đúng quy định về thời gian”, Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đề nghị.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 18/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Người được các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH nộp hai bộ hồ sơ tại Hội đồng bầu cử Quốc gia theo địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Chậm nhất 17h ngày 14/3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV để đưa vào danh sách hiệp thương.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội: Loại những ứng viên không đạt trên 50% tín nhiệm

Thu Hằng

Tuổi cán bộ, công chức, viên chức được ứng cử Đại biểu Quốc hội

Tuổi cán bộ, công chức, viên chức được ứng cử Đại biểu Quốc hội

Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định rõ tuổi của cán bộ, công chức, viên chức ứng cử ĐBQH.