Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tố cáo để phá hoại bầu cử

Hướng dẫn đưa ra một số yêu cầu chung. Cụ thể, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, trách nhiệm, thẩm quyền.

Các tổ chức khi nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại phải phân loại, xử lý đầy đủ, chính xác và kịp thời giải quyết theo đúng quy định. Đối với những đơn thư tố cáo, khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại biết.

Ban hành hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH
Người dân bỏ phiếu bầu ĐBQH, đại biểu HĐND 

Qua giải quyết tố cáo, khiếu nại phải kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm, vi phạm (nếu có); xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Không giải quyết những tố cáo:

- Tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ; tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc.

- Đơn tố cáo có tên nhưng không rõ nội dung, không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo.

- Đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên.

- Đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên.

- Đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự

Không giải quyết những trường hợp khiếu nại: quá thời hạn; đang được cấp trên có thẩm quyền giải quyết; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận, quyết định.

Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, ngừng việc xem xét, giải quyết mọi tố cáo, khiếu nại liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp cho đến khi bầu cử xong.

Trong trường hợp những tố cáo đã rõ, có đủ cơ sở để kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì báo cáo Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia (đối với ĐBQH) hoặc thông báo với Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng (đối với đại biểu HĐND) xem xét, quyết định theo thẩm quyền về việc xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử.

Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc đúng thời hạn thì kịp thời báo cáo Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc Ủy ban bầu cử cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định.

 

Cùng với đó, văn bản của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, phá hoại bầu cử.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết tố cáo liên liên quan cán bộ cấp cao

Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cũng quy định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn chỉ đạo làm rõ và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của đảng viên, công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trước, trong và sau ngày bầu cử.

Những tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức thì chỉ đạo giải quyết bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp nhận, phân loại, xử lý đầy đủ, chính xác, kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại.  Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại; báo cáo, đề xuất cấp ủy cùng cấp xem xét, chỉ đạo giải quyết những tố cáo phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành...

Cùng với đó, tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình nhân sự giới thiệu ứng cử; kịp thời phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, kết luận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Qua giám sát, nắm tình hình, nếu phát hiện những trưởng hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thi chủ động phối hợp với ban tổ chức của cấp ủy báo cáo Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thông báo cho Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng xem xét, quyết định.

Ủy ban kiểm tra của cấp ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp cấp ủy tổng hợp những tố cáo, khiếu kiện liên đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng cấp và gửi về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, giải quyết theo quy định.

Hướng dẫn về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thu Hằng 

Đại biểu chuyên trách Quốc hội khóa XV phải là Giám đốc sở, Vụ trưởng trở lên

Đại biểu chuyên trách Quốc hội khóa XV phải là Giám đốc sở, Vụ trưởng trở lên

Một trong những điểm mới trong bầu cử ĐBQH khóa XV là quy hoạch đại biểu chuyên trách ở địa phương phải là Giám đốc sở trở lên, ở Trung ương phải là Vụ trưởng trở lên.