Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Nghị định 82/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định "tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thu từ 1/9/2017".

Đề nghị miễn thu 1,4 nghìn tỷ đồng

Sau gần 3 năm thực hiện, Bộ TN&MTvà các địa phương đã phê duyệt được gần 4.000 Quyết định cấp quyền khai thác tài nguyên nước (dự kiến Bộ TN&MT cấp khoảng 700 công trình, địa phương khoảng 3.300 công trình) với tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đến tháng 6/2020 khoảng 10,6 nghìn tỷ đồng.  

Bác đề xuất miễn thu 1,4 nghìn tỷ đồng từ cấp quyền khai thác nước
Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà

Trong đó, ước tính số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng (số tiền đã thu nộp đến tháng 6/2020 khoảng 0,6 nghìn tỷ đồng).

Theo ông Hà, Nghị quyết số 84 (tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid 19), Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020.

Việc này là hết sức cần thiết, tạo được chính sách để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020.

Bộ trưởng TN&MT cho rằng, việc này làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, nghị quyết này tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020.

Vì vậy, Chính phủ kính đề nghị Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội bổ sung nội dung này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và thông qua tại 1 kỳ họp.

Kinh doanh điện, nước vẫn có lãi sao phải miễn

 

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, năm 2020 là năm nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, Đảng và Nhà nước đã có các chủ trương, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuy nhiên, việc trình Quốc hội ban hành chính sách này chưa có đầy đủ căn cứ. Lý do, các DN khó khăn đã được hỗ trợ về thuế thu nhập DN. Người dân gặp khó khăn do đại dịch đã được hỗ trợ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân....

Bác đề xuất miễn thu 1,4 nghìn tỷ đồng từ cấp quyền khai thác nước
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách nguyễn Đức Hải

Ông Hải cũng thông tin thêm, có ý kiến cho rằng, trên thực tế các lĩnh vực sản xuất điện, nước sạch... là các đơn vị khai thác nguồn tài nguyên nước lớn nhất, không chịu ảnh hưởng và thiệt hại nhiều của đại dịch Covid-19, việc sản xuất kinh doanh vẫn có lãi do các đơn vị sản xuất điện (nhà máy thủy điện), cấp nước (nhà máy cấp nước) không do Nhà nước định giá hoặc quyết định giá bán.

Trong khi nhu cầu sử dụng điện, nước trong thời gian dịch bệnh không giảm nhiều và đây là các hàng hóa thiết yếu sử dụng tài nguyên quốc gia cần được sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí.

Do vậy, việc miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sẽ không thực sự tác động đến người dân mà chủ yếu có thể hỗ trợ cho các DN đang làm ăn, kinh doanh có lãi.

Mặt khác, nguồn thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước là nguồn thu quan trọng, có liên quan đến công tác bảo vệ rừng, an ninh nguồn nước, có ảnh hưởng lớn đến nguồn thu quan trọng của một số địa phương miền núi đang nhận trợ cấp của ngân sách trung ương. Mặt khác, thời gian áp dụng quá ngắn và phải xử lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã nộp trong năm 2020 và khấu trừ vào số thu năm 2021.

Trước báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chưa nên trình nghị quyết này ra Quốc hội, để tính toán sau.

“Năm nay thu ngân sách khó khăn lắm, mà đây là nguồn thu ổn định của một số địa phương, nên chưa tính đến việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chốt.

Thu Hằng

Xóa bỏ rào cản để có biểu giá điện minh bạch, không bù chéo

Xóa bỏ rào cản để có biểu giá điện minh bạch, không bù chéo

Xoá bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá điện minh bạch; không bù chéo; xây dựng biểu giá công khai, minh bạch và sẽ lấy ý kiến người dân để lựa chọn phương án phù hợp.