- UB Tư pháp QH bác bỏ đề nghị của TANDTC cho phép thẩm phán TANDTC được hưởng phụ cấp chức danh lãnh đạo tương đương cấp thứ trưởng.

Cho ý kiến về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức TANDTC, VKSNDTC tại phiên họp UBTVQH chiều nay, nhiều ý kiến không tán thành với đề nghị nâng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với thẩm phán TANDTC.

TANDTC đề nghị phụ cấp đối với một số chức danh trong hệ thống TAND sẽ nâng lên từ 0,05 đến 0,2. Riêng thẩm phán TANDTC được đề nghị hưởng phụ cấp chức danh lãnh đạo ở mức 1,3, tương đương cấp thứ trưởng.

Phó chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuận cho biết, mức đề nghị phụ cấp cho thẩm phán tối cao dựa trên các yếu tố như là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có kinh nghiệm xét xử và có uy tín cao trong xã hội, có thời gian là thẩm phán cao cấp từ đủ 5 năm trở lên, phải được QH phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm….

Bác bỏ thẩm phán tối cao được phụ cấp ngang thứ trưởng

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, đề nghị của TANDTC là chưa phù hợp, chưa bảo đảm mối tương quan chung về tiền lương và phụ cấp giữa các chức danh công tác tại tòa án với các cơ quan khác thuộc hệ thống chính trị.

“Đây là ngạch thẩm phán, là một chức danh tư pháp, không phải chức vụ lãnh đạo, nên đa số ý kiến của UB Tư pháp cho rằng, việc coi chức danh này như chức vụ lãnh đạo (tương đương với phó ban Đảng ở TƯ, thứ trưởng của các bộ) để hưởng phụ cấp chức vụ 1,3 là không phù hợp”.

 

Tuy nhiên, do đây là một chức danh pháp lý đặc biệt, chỉ có từ 13 - 17 người, UB Tư pháp đề nghị UBTVQH có thể xem xét, quyết định cho thẩm phán TANDTC được hưởng hệ số phụ cấp chức danh 1,25, tương ứng với các chức danh ủy viên UB Kiểm tra TƯ, ủy viên thường trực các cơ quan của QH.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cũng cho rằng, chức danh thẩm phán TANDTC không phải chức danh lãnh đạo quản lý mà là ngạch công chức ngành tư pháp nên nếu cho hưởng phụ cấp lãnh đạo là hơi khiên cưỡng. Ông ủng hộ đề nghị của UB Tư pháp.  

Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu thẩm phán TANDTC được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,3 thì cấp dưới hơn cũng phải được hưởng một mức phụ cấp. Do ngạch thẩm phán có 4 mức độ mà chỉ ngạch tối cao được hưởng còn 3 cấp dưới không được hưởng là chưa phù hợp.

“Nếu giải quyết phụ cấp cho cả 4 mức độ ngạch của toà dẫn đến các chức danh khác cũng đòi hưởng thì có giải quyết không?”, ông Tuấn băn khoăn.

Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cũng đề nghị nên có phụ cấp chức danh thẩm phán TANDTC ở mức hài hoà 1,25 tương quan với kiểm sát viên VKSNDTC llà phù hợp. Phụ cấp cho các chức danh khác thực hiện theo chế độ chung.

Mức phụ cấp này cũng được đa số ý kiến trong UBTVQH tán đồng.

Thu Hằng