Sáng nay (11/6), Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Kết quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

 

Chiều nay, tân Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Sáng mai, Quốc hội sẽ phê chuẩn danh sách này.

Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Hội đồng này gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên.

Cần lượng sức mình trước khi tham gia Quốc hội

Cần lượng sức mình trước khi tham gia Quốc hội

Quốc hội chiều nay (9/6) thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, bàn về tiêu chuẩn ĐBQH.

Hương Quỳnh