Chiều 12/4, UB Thường vụ QH cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ liên quan đến kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những chuyển biến, đạt được nhiều kết quả. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt việc tự đánh giá, tự chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

2020: Giảm 30-50% xe công tại bộ ngành, địa phương
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Trong đó phải kể đến một số tỉnh như: Bình Định đạt 84/100, Bình Dương 75/100, Đà Nẵng 99/100, Gia Lai 91/100, Hà Nội 94/100.

Đặc biệt Khánh Hòa tự chấm 100/100 điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

Cắt giảm 100% lễ động thổ, khởi công 

Bộ trưởng lưu ý, một số bộ, ngành, cơ quan TƯ chưa thực hiện nghiêm việc chấm dứt sử dụng nhà, đất cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết; chưa di dời các hộ gia đình bố trí trong khuôn viên trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Một số bộ ngành đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới nhưng vì một số lý do vẫn giữ lại trụ sở cũ để bố trí cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tiếp tục sử dụng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng thừa nhận vẫn còn xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý, khai thác sử dụng đất đai và các nguồn tài nguyên...

Nói về nhiệm vụ, giải pháp trong năm tới, Bộ trưởng nêu một số chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực được Chính phủ đề ra.

Cụ thể, Chính phủ sẽ thực hiện tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 10%; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2020: Giảm 30-50% xe công tại bộ ngành, địa phương
Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp

Chính phủ cũng sẽ hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được phê duyệt…

Các cơ quan sẽ phải cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

 

Chính phủ sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Đồng thời, Chính phủ cũng siết chặt việc mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công, tổ chức sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức đúng quy định.

“Chính phủ phấn đấu đến năm 2020 giảm 30-50% số lượng xe ô tô công trang bị cho các bộ, ngành, địa phương”, Bộ trưởng Tài chính nói.

Địa phương tự chấm 100/100 điểm là điều "không tưởng"

Thường vụ QH cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ, tuy nhiên Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết, vẫn còn một số địa phương làm chưa tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cụ thể, 3 địa phương chưa có báo cáo gửi Bộ Tài chính, 30 địa phương chưa tự chấm điểm. Ngược lại, có địa phương tự chấm 100/100 điểm, tức là không có tình trạng lãng phí.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là điều “không tưởng” - nhất là khi địa phương đó đang có những vấn đề phức tạp xảy ra.

2020: Giảm 30-50% xe công tại bộ ngành, địa phương
Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga quan tâm đến con số cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và lưu ý một số nơi chạy theo thành tích, cắt giảm rất nhiều.

Liên quan tới điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, theo bà Nga nếu chạy theo cắt giảm sẽ khó đảm bảo an toàn trong giao thông đường bộ.

"Riêng điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ chúng tôi đề nghị cần tăng thêm chứ không cắt giảm. Chính phủ rà lại các nghị định đang làm. Nếu giảm điều kiện kinh doanh lĩnh vực này sẽ làm cho điều kiện an toàn giáo thông khó đảm bảo", bà Nga nói.

Bà cũng đề nghị Chính phủ đẩy nhanh việc triểu khai thu phí không dừng tại các trạm BOT.

Sắp nghỉ hưu còn xuất ngoại học kinh nghiệm: Chưa phù hợp

Sắp nghỉ hưu còn xuất ngoại học kinh nghiệm: Chưa phù hợp

Cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu tham gia đoàn công tác nước ngoài đều đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác, đúng với quy định của pháp luật.

Thu Hằng