Ngày 16/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, theo số liệu của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tổng số người được lập danh sách sơ bộ cả Trung ương và địa phương là 1.093. Trung ương có 205 người, địa phương có 888 người, trong đó có 75 người tự ứng cử. Như vậy đạt tỷ lệ 2,19 người ứng cử/1 đại biểu được bầu (khóa XIV tỷ lệ là 2,29, khóa XIII tỷ lệ là 2,17).

100 ứng viên ở Trung ương diện tái cử Đại biểu Quốc hội khóa mới
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ông Chiến cũng cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở 16 tỉnh, thành.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một việc rất hệ trọng của quá trình bầu cử. Đây là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng, để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn gửi hội đồng bầu cử Quốc gia thực hiện các bước tiếp theo.

79 ứng viên có trình độ giáo sư, tiến sĩ

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo ông Dũng, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai 100% đại biểu tham dự nhất trí lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 205/205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong đó, nữ có 46 người, chiếm 22,43%; dân tộc thiểu số 20 người, chiếm 9,7%; có 4 người ngoài Đảng, chiếm 1,9%; tái cử có 100 ứng viên, chiếm tỉ lệ 48,78%; có 5 người dưới 40 tuổi, chiếm 2,43%.

Về trình độ, số ứng viên là giáo sư, phó giáo sư có 16 người, chiếm 7,8%; 63 ứng viên có trình độ tiến sĩ, chiếm 30,7%; thạc sĩ có 94, chiếm 45,85%; đại học và tương đương có 32 người, chiếm 15,6%.

100 ứng viên ở Trung ương diện tái cử Đại biểu Quốc hội khóa mới
Hội nghị hiệp thương lần 3. Ảnh: Minh Đạt

Sau hiệp thương lần 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

Cụ thể, khối các cơ quan Đảng 11 đại biểu; khối Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước 3 đại biểu; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương) 130 đại biểu; khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) 15 đại biểu; lực lượng vũ trang 14 đại biểu; TAND tối cao là 1 đại biểu; VKSND tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 29 đại biểu.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100% 

Từ ngày 21/3 đến 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp (102 xã, phường, thị trấn thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có người ứng cử cư trú) triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 205 người được giới thiệu ứng cử.

Các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

100 ứng viên ở Trung ương diện tái cử Đại biểu Quốc hội khóa mới
Các đại biểu thống nhất chương trình hội nghị hiệp thương

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đạt 100%, không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.

Từ danh sách 205 người được lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử ĐBQH thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh nơi đó để biết kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri.

Thu Hằng

Con cháu lãnh đạo không đủ chuẩn cũng không được vào danh sách bầu ĐBQH

Con cháu lãnh đạo không đủ chuẩn cũng không được vào danh sách bầu ĐBQH

Phó ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, dù là con cháu lãnh đạo nhưng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì cũng không được đưa vào danh sách để bầu ĐBQH.