Thời sự
>>

Quốc hội

Tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử
icon
Đó là một nội dung tại Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Thường trực Ban Bí thư công bố sáng 21/1.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị