Thời sự
>>

Quốc hội

Tiêm thuốc vài ba ông bệnh hoạn để triệt tiêu ý nghĩ xâm hại trẻ em
icon
ĐBQH cho rằng tiêm thuốc những kẻ bệnh hoạn sẽ triệt tiêu ý nghĩ xâm hại phụ nữ và trẻ em, chỉ xử lý 2-3 ông là xã hội trật tự ngay.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị