Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ tham mưu UBND tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/10.

Chủ động ban hành ngay hướng dẫn cụ thể phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch tại ba cấp tỉnh, huyện, xã theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các kế hoạch xét nghiệm, các biện pháp cách ly y tế phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh quyết định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định. Hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người. Hoàn thành trước ngày 17/10.

Triển khai an toàn, khoa học, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong toàn quốc. Tham mưu xây dựng lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em và tiêm tăng cường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quảng Ninh yêu cầu thực hiện quy định mới 'thích ứng an toàn'
Lực lượng chức năng tại chốt cầu Bạch Đằng làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh

Sở GTVT căn cứ các quyết định số 1740, số 1777 của Bộ GTVT về việc tổ chức hoạt động vận tải. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các địa phương ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện đúng theo hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho xe chở người, hàng hoá ra vào tỉnh để phục vụ sản xuất kinh doanh bảo đảm lưu thông hàng hóa, thông suốt, thuận lợi, không gây ách tắc, không làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo phòng, chống dịch.

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể theo dõi toàn bộ số người lưu trú, ra vào tỉnh, làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đề xuất cơ chế, giải pháp đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch. Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa, kết hợp công tư cho phòng, chống dịch.Sở LĐ-TB&XH chủ trì việc tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng do Covid-19.

Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế rà soát, hướng dẫn, kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi.

Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng để đáp ứng yêu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Du lịch rà soát hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch. Triển khai tốt các kế hoạch kích cầu, phục hồi phát triển du lịch trong quý 4.

Sở Văn hoá và Thể thao rà soát hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở hướng dẫn của Sở Y tế, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm, dừng kinh doanh, hoạt động của các đơn vị nếu để người ra vào không thực hiện quét mã QR.

Phạm Công

Bình Dương cho xe khách, taxi và xe buýt hoạt động trở lại từ 15/10

Bình Dương cho xe khách, taxi và xe buýt hoạt động trở lại từ 15/10

Bắt đầu từ ngày mai (15/10), Bình Dương sẽ cho phép xe khách, taxi và xe buýt vận chuyển hành khách được hoạt động trở lại.