Vượt nhiều mục tiêu

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020, Quảng Ninh bước vào xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp, chỉ có 26 xã đạt trên 75% tiêu chí (chiếm 20,8% số đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM). Nhưng sau 10 năm, tỉnh này đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong chương trình xây dựng NTM.

Cụ thể, Quảng Ninh đã có 3 đơn vị cấp huyện là Đông Triều, Cô Tô và Cẩm Phả đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 2 đơn vị là Uông Bí và Móng Cái hiện cũng đã hoàn thành hồ sơ, được Hội đồng Thẩm định Trung ương thông qua và đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Dự kiến đến hết năm nay, toàn tỉnh sẽ có 90 xã và 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, vượt kế hoạch của tỉnh đề ra và của Trung ương giao.

Nhiều mục tiêu, tiêu chí được tỉnh thực hiện cao vượt so với toàn quốc: Số tiêu chí bình quân đạt 18,03 tiêu chí (cả nước là 15,26 tiêu chí); 81,1% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (cả nước là 50,26%); tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (cả nước là 4,5%)...

Quảng Ninh: Điểm sáng trong xây dựng Nông thôn mới, cần nhân rộng
Làng quê nông thôn khoác lên mình diện mạo mới (ảnh: LAD)

Chương trình xây dựng NTM đã tạo nên sự đổi thay rõ nét bộ mặt nông thôn của tỉnh; đời sống người dân được cải thiện; văn hóa - xã hội và môi trường khu vực nông thôn có nhiều tiến bộ; dân chủ được mở rộng; hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự giữ vững; nhận thức, ý thức của cán bộ và nhân dân đã chuyển mạnh từ tư tưởng trông chờ, ỷ lại thành chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM.

Với những kết quả đã đạt được, tỉnh Quảng Ninh thống nhất phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có thêm ít nhất 8 xã, nâng tổng số thành 98 xã đạt chuẩn xây dựng NTM; có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 15 tiêu chí; có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tiên phong thực hiện tiêu chí 19, sản phẩm OCOP

 

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, một trong những điểm nổi bật nhất trong xây dựng NTM của tỉnh là hoàn thành xuất sắc tiêu chí thứ 19 về an ninh quốc phòng với những cách làm vô cùng sáng tạo.

Là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao và nhiều dự án được triển khai ở các vùng nông thôn, dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến đền bù, tệ nạn xã hội có xu hướng lan dần về địa bàn nông thôn, nhất là các xã vùng biên giới...

Nhận diện sớm những thách thức trên, công an các cấp tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp xây dựng 170 mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 4.951 tổ nhân dân tự quản ANTT, 423 cụm nhân dân tự quản ANTT.

Qua 10 năm triển khai đã ghi nhận một số mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, như: Hội Nông dân tự quản; xã đảo bình yên, không có ma túy; dòng họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc; thắp sáng đường quê...

Việc triển khai một loạt các giải pháp trên đã giúp 111/111 xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành tiêu chí an ninh quốc phòng.

Ngoài tiêu chí 19, Quảng Ninh là địa phương tiên phong triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) với mục tiêu phát triển các tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm có lợi thế địa phương; thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất”; tăng thu nhập cho người dân.

Thực hiện Chương trình OCOP, 10 huyện, thị xã, thành phố có xã vùng đồng bằng và xã thuộc khu vực I có tổng số 127/148 doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP, chiếm 85,8% toàn tỉnh. Có 311/402 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, chiếm 77,4% toàn tỉnh. Trong đó, có117/138 sản phẩm đạt sao, chiếm 84,8% toàn tỉnh (07 sản phấm 5 sao, 47 sản phẩm 4 sao và 63 sản phẩm 3 sao).

Kết quả trong triển khai Chương trình OCOP của Quảng Ninh đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá là cách làm rất đúng đắn, được Chính phủ khuyến khích nhân rộng ra toàn quốc.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ NT-PTNT Phùng Đức Tiến cũng cho rằng, cách làm đồng bộ, quyết liệt, liên tục và sáng tạo của Quảng Ninh luôn được Trung ương, các bộ, ngành và nhiều địa phương ghi nhận, đánh giá cao, là điển hình để các địa phương khác học tập và nhân rộng. 

Bài: Trần Hồng Kiên - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Hồng Phúc - nhóm PV