Chiều nay (23/6), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh vừa có văn bản gửi sở, ngành liên quan về việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương các chủ đầu tư dự án thủy điện (đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư và đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, đang triển khai thi công) được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 6 thủy điện
Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 6 thủy điện vừa và nhỏ

Giao Sở KH-ĐT, Sở Công Thương làm việc với chủ đầu tư dự án thủy điện A Vương 5 và Sông Bung 3A yêu cầu thực hiện các cam kết.

Trường hợp không đảm bảo điều kiện, yêu cầu đầu tư thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo quy định.

 

Đáng chú ý, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện gồm: A Vương 4 (10MW), Sông Bung 3 (16MW), Đăk Di 4 (19,2MW), A Banh (4,2MW), Chà Vàl (7MW), Đăk Pring 2 (8MW).

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện, cơ sở pháp lý để thực hiện theo quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, khóa X để xem xét theo thẩm quyền.

Được biết, đến cuối năm 2020, quy hoạch thủy điện tỉnh Quảng Nam có 46 dự án đã được phê duyệt (từ năm 2007). Trong đó, 22 dự án thủy điện đã đưa vào vận hành, 8 dự án đang thi công xây dựng, 16 dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

Theo ông Lê Trí Thanh, trước đó, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành liên quan đi kiểm tra, rà soát lại các thủy điện trên địa bàn tỉnh.

6 thủy điện vừa được loại ra khỏi quy hoạch nằm trong số 46 thủy điện đã được phê duyệt, các thủy điện này là thủy điện vừa và nhỏ.

Quảng Nam thu hồi hơn 4 tỷ từ các thủy điện chưa nộp thuế tài nguyên

Quảng Nam thu hồi hơn 4 tỷ từ các thủy điện chưa nộp thuế tài nguyên

Tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi hơn 4,1 tỷ đồng từ các công trình thủy điện chưa kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Lê Bằng