Theo đó, HĐND tỉnh sẽ hỗ trợ 15 tỷ đồng cho một số đối tượng ảnh hưởng dịch Covid-19. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Những đối tượng áp dụng là người lao động không giao kết hợp đồng lao động, một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quảng Nam: 15 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng Covid-19
HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ 15 tỷ đồng cho một số đối tượng ảnh hưởng dịch Covid-19

Đối với một số đối tượng đặc thù, cần đủ các điều kiện do HĐND tỉnh đề ra: Là người cư trú hợp pháp tại tỉnh Quảng Nam; Làm việc hoặc tự tạo việc làm tại các cơ sở dịch vụ, văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch vui chơi, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, quán cà phê, nhà hàng, các cơ sở giáo dục, đào tạo, tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống hoặc làm công việc tự do... phải tạm dừng hoạt động hoặc bị phong tỏa để phòng, chống dịch  theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12.

 

Về mức hỗ trợ, đối với người lao động bị ngừng việc, mất việc làm sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không quá 2 triệu đồng/người. Các đối tượng chỉ nhận hỗ trợ một lần.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày đối với những người cách ly tập trung. Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật trẻ em) và người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không được hỗ trợ mức này vì đã được hỗ trợ theo quy định.

Đà Nẵng bắt đầu hỗ trợ tiền cho 90 nghìn người ảnh hưởng do Covid-19

Đà Nẵng bắt đầu hỗ trợ tiền cho 90 nghìn người ảnh hưởng do Covid-19

Thành phố phố Đà Nẵng đang gõ cửa từng hộ gia đình, trao tiền từ gói hỗ trợ 92 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Công Sáng