- Liên quan tới việc học sinh Vũ Phương Anh, lớp 1A, trường Tiểu học Hải An (xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị mù một mắt trong giờ ra chơi, Sở GD&ĐT đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có công văn báo cáo Bộ GD về kết quả giải quyết vụ việc học sinh bị tai nạn trong thời gian ra chơi tại trường Tiểu học Hải An. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ thông tin, báo cáo của Phòng GD, xem xét mức độ vi phạm của tập thể, cá nhân trong quá trình giải quyết vụ việc.

học sinh bị mù mắt, Thanh Hóa, nhà trường, Vũ Phương Anh

Cháu Phương Anh bị mù một mắt hơn một năm qua Sở giáo dục mới biết thông tin

Theo ý kiến của Sở GD, việc học sinh Vũ Phương Anh bị trúng thước của bạn trong giờ ra chơi dẫn đến mù một mắt, nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức sơ, cấp cứu ban đầu cho học sinh bị nạn là đúng với hướng dẫn và chỉ đạo của ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác y tế trường học.

Theo đó, các bước xử lý tiếp theo của nhà trường nhằm giảm thiểu thiệt hại vụ tai nạn cho học sinh Vũ Phương Anh là phù hợp với thực tế quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Tuy nhiên, do sự chỉ đạo không sâu sát, quyết liệt của Phòng GD huyện Tĩnh Gia; giáo viên và nhà trường chưa thực sự nghiêm túc trong việc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong quá trình giải quyết vụ việc. Sự quan tâm của cán bộ và giáo viên nhà trường chưa thực sự làm cho cha mẹ học sinh cảm nhận được tình thương và trách nhiệm đối với học sinh, dẫn đến vụ việc phải đưa ra pháp luật giải quyết.

 

Hậu quả vụ việc không chỉ dừng lại ở sự thiệt hại về sức khoẻ, tinh thần của học sinh mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của nhà giáo, nhà trường và của ngành giáo dục.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có công văn báo cáo Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) kết quả giải quyết vụ việc nêu trên và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ.

Trong công văn nêu rõ, vụ việc xảy ra từ đầu năm 2016, nhưng Phòng GD huyện Tĩnh Gia không báo cáo kịp thời về Sở để chỉ đạo giải quyết.

Đến ngày 27/4, qua thông tin được đăng tải trên báo chí, Sở GD mới được biết về vụ học sinh Vũ Phương Anh bị tai nạn đồng thời yêu cầu phòng giáo dục giải trình, báo cáo vụ việc.

Trò lớp 1 bị phi thước kẻ mù mắt trái: Sở Giáo dục nói gì?

Trò lớp 1 bị phi thước kẻ mù mắt trái: Sở Giáo dục nói gì?

Liên quan tới vụ bé học lớp 1 tại trường Tiểu học Hải An (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị ném thước mù một mắt, Phòng GD-ĐT đã có báo cáo.

Trò lớp 1 bị phi thước kẻ mù mắt, nhà trường đứng ngoài

Trò lớp 1 bị phi thước kẻ mù mắt, nhà trường đứng ngoài

Sau khi bị bạn học chọc mù mắt, gia đình em Phương Anh vẫn đang đi tìm câu trả lời thỏa đáng từ phía nhà trường.

Lê Anh