Hôm nay, 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định bắt đầu họp ngày đầu tiên. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương tham dự.

Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước".

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng Thường trực đã cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định trình Đại hội khoá XX và biểu dương, chúc mừng những kết quả Nam Định đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định
Khai mạc Đại hội.

Nổi bật là cả 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay và cao hơn bình quân chung của cả nước như kinh tế phát triển vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,9%/năm, cao hơn nhiệm kỳ 2010-2015 là 6,2%/năm; quy mô nền kinh tế tăng 1,8 lần; thu ngân sách nhà nước gấp 2,1 lần; tổng giá trị xuất khẩu gấp 2,1 lần; thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần; là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, về đích sớm 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cũng cho rằng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ tỉnh Nam Định còn có một số hạn chế, khuyết điểm cần được phân tích, đánh giá xác đáng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

 

Cụ thể, kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, truyền thống lịch sử của tỉnh; chưa tạo được sự đột phá, chưa tận dụng được nhiều tiến bộ công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho phát triển; chưa thu hút được các dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm chủ lực, có giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh trên thị trường.

Kinh tế biển chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế. Xây dựng phát triển thành phố Nam Định chưa tạo được chuyển biến rõ nét. GRDP trên đầu người đứng thứ 25/63 tỉnh/thành, thấp hơn mức trung bình cả nước. Thu ngân sách còn thấp so với các địa phương trong vùng.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong ngày làm việc đầu tiên, 350 đại biểu đại diện gần 11.000 đảng viên đã bỏ phiếu, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định gồm 53 người.

Cuối ngày, Ban Chấp hành đã họp kỳ đầu tiên bầu ra Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Nam Định khoá XX.

Ngày mai (25/9), Đại hội sẽ ra mắt Ban Chấp hành và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng cũng như thông qua Nghị quyết, Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng XIII.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên làm việc chính thức. 

Hoài Anh