- Quận Long Biên nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước từ đêm qua. Để đảm bảo an toàn, các tuyến phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề), phố Nguyễn Sơn và các tuyến phố quanh khu chợ Gia Lâm đều cấm các phương tiện lưu thông.

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn


ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn
ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

 

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

Nhiều gia đình nước ngập vào nhà hiện vẫn chưa rút. Gia đình bà Trịnh Thị Minh ở số nhà 66 phố Hoàng Như Tiếp bị ngập nước từ đêm qua. Bà Minh cho biết còn nhiều nhà ở khu phố này cũng bị nước ngập vào nhà. Năm nào khu phố này cũng vài lần bị nước ngập thế này.

ngập, lụt, phố sân bay, Hà Nội, phố nguyễn sơn

Trường mầm non mang tên Mầm Non Xanh trên phố Hoàng Như Tiếp cũng bị nước ngập, chỉ còn đúng một phòng không ngập do nền cao hơn. Tất cả trẻ em được dồn vào phòng này.

Lê Anh Dũng