- Gác chân lên bàn trong giờ làm việc, có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa dẫn đến hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm, Phó phòng Tư pháp TP Hạ Long Vũ Phi Hùng đã bị đình chỉ công tác.

Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, 15h20 ngày 27/12, đoàn công tác của Sở đi kiểm tra thực thi công vụ tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã phát hiện ông Vũ Phi Hùng, Phó phòng Tư pháp gác chân lên bàn trong giờ làm việc.

Phó phòng Tư pháp bị đình chỉ vì say rượu, gác chân lên bàn

Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long

 

Ông Hùng có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa, dẫn đến có hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm, vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gây mất uy tín, ảnh hưởng đến niềm tin của công dân đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính của TP Hạ Long và cả tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo Thường trực Thành ủy TP Hạ Long đình chỉ công tác đối với ông Vũ Phi Hùng và cho kiểm điểm theo luật Công chức, viên chức; kiểm điểm đảng viên, xử lý vi phạm về những điều cán bộ, công chức, đảng viên không được làm.

Đình chỉ công tác đối với Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền để xảy ra vi phạm.

Kết quả xử lý, báo cáo Bí thư Tỉnh ủy trước ngày 12/1/2017.

Phạm Công