UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã có thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và ông Đoàn Văn Quỳnh, nguyên tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông kết luận, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh ký tờ trình số 45-TTr/BCSĐ, ngày 7/2/2020 thay mặt Ban cán sự đảng, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác cán bộ đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông, trong khi Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông chưa họp thông qua và thống nhất là vi phạm quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông bị đề nghị thi hành kỷ luật
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Đồng thời, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Hạnh ký quyết định số 146/QĐ-UBND về việc tạm thời điều động công tác đối với ông Trần Thanh Bình, vi phạm quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 13, ngày 4/7/2017 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông.

Theo UBKT Tỉnh ủy, vi phạm của bà Hạnh thuộc về chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và quy định về phân cấp quản lý cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Tôn Thị Ngọc Hạnh.

 

Đối với ông Đoàn Văn Quỳnh, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, ông Quỳnh đã ký ban hành công văn 1023, ngày 13/7/2020, về việc hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019, trả lời Sở Y tế tỉnh Đắk Nông có nội dung không đúng thực tế hồ sơ dự tuyển viên chức tại Sở Y tế của ông Hồ Thanh và trái với công văn trước đó của  Sở Nội vụ.

Bên cạnh đó, ông Quỳnh trực tiếp tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhưng đã thống nhất điều động ông Trần Thanh Bình, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông về công tác tại Sở Y tế khi chưa thực hiện xong quy trình công tác cán bộ.

Vi phạm của ông Quỳnh là thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, đến mức phải xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật Đảng.

Tuy nhiên, theo UBKT Tỉnh ủy, trong quá trình kiểm tra, ông Quỳnh đã nghiêm túc chấp hành quyết định kiểm tra, thành khẩn nhận khuyết điểm, vi phạm của mình; mặt khác, nguyên nhân dẫn đến vi phạm do áp lực trong việc chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất không đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật mà chỉ yêu cầu ông Quỳnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái do vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Trùng Dương