Hôm nay, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức họp kỳ thứ 13, kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thành Trí.

Phó chủ tịch tỉnh Sóc Trăng bất ngờ xin hưu sớm
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí. Ảnh: Báo Sóc Trăng

Theo đó, đến tháng 5/2020, ông Trí mới đủ 60 tuổi nhưng ông đã chủ động xin nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng cá nhân. Các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trí.

 

HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Dương Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; bà Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp và ông Quách Hoàng Sáu, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng.

Trong đó, ông Sáu chuyển công tác, làm Phó ban Nội chính tỉnh Sóc Trăng; còn bà Vân và ông Việt nghỉ hưu theo quy định.

Bí thư Hậu Giang: Tôi xin nghỉ hưu sớm có lý do về sức khỏe

Bí thư Hậu Giang: Tôi xin nghỉ hưu sớm có lý do về sức khỏe

Ông Trần Công Chánh cho biết, ông gửi đơn xin được về hưu sớm có nhiều lý do cụ thể, trong đó có lý do về sức khỏe của bản thân.

S.Ngư