- Thời khắc giao thừa đã điểm, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, năm mới Bính Thân về trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời.

Thế giới tưng bừng chào đón năm con khỉ

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Hà Nội:

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Ảnh: Lê Anh Dũng

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Ảnh: Phạm Hải

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM:

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Ảnh: Đinh Tuấn

 

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đà Nẵng:

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Ảnh: VOV

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời đất mũi Cà Mau:

Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân
Pháo hoa rực sáng đón năm mới Bính Thân

Ảnh: Hoài Thanh

Nhóm PV VietNamNet