Theo quyết định, UBND TP bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Viện, sinh ngày 26/4/1962, Thành ủy viên, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Vũ Văn Viện được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0.

ảnh 1
 

Ông Vũ Văn Viện tiếp tục làm Giám đốc Sở GTVT Hà Nội

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/5. Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và ông Vũ Văn Viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thư ký Bộ trưởng GTVT làm Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng

Thư ký Bộ trưởng GTVT làm Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng

 Bộ GTVT bổ nhiệm ông Vũ Thành Trung, Phó chánh Văn phòng Bộ làm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng.

Thành Nam