Ông Trần Quốc Tỏ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Chân dung bí thư 54 tỉnh thành

Sáng nay, đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19 tổ chức ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, thông báo kết quả làm việc phiên họp thứ nhất.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã bầu 16 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới.

Ông Trần Quốc Tỏ làm Bí thư Thái Nguyên
Tân Bí thư Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ

Ông Trần Quốc Tỏ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

 

Ông Vũ Hồng Bắc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Bùi Xuân Hòa, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Cũng tại phiên họp thứ nhất, hội nghị đã bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm; vững về bản lĩnh chính trị và kiên định về lập trường quan điểm; linh hoạt sáng tạo, vận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn và vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị, quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Theo Chinhphu.vn