UBND TP.HCM vừa có quyết định về kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thay cho ông Nguyễn Thành Phong đã nhận nhiệm vụ mới.

Chủ tịch TP.HCM  Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi làm trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Ông Phan Văn Mãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế tại TP.

Trước đó, ngày 24/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi đã được các đại biểu bầu làm Chủ tịch TP.HCM tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa X. Đến ngày 30/8, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu nói trên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP còn có các phó ban, gồm: các Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức; Lê Hòa Bình, Phan Thị Thắng, Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan.

Các Phó Ban Chỉ đạo khác gồm: ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP;  bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;  ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy;  ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy;  ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế;  ông Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TP và ông Phạm Đức Hải - nguyên Phó chủ tịch HĐND TP.

 

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có 35 thành viên khác, trong đó GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh làm thành viên thường trực.

Ban Chỉ đạo có nhiệm kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, kinh phí phòng, chống dịch cụ thể và tham mưu UBND TP chỉ đạo, triển khai các giải pháp hữu hiệu.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; xem xét các đề xuất, giải pháp của Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP.HCM để chỉ đạo thực hiện.

UBND TP.HCM cũng kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm 29 thành viên.

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch TP.HCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, thay ông Nguyễn Thành Phong nhận nhiệm vụ mới.

Hồ Văn