- Theo tờ trình về dự kiến nhân sự, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN khóa mới.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN lấy ý kiến vào các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ 8 diễn ra hôm nay, một ngày trước Đại hội, đã cho ý kiến và thống nhất quyết định thông qua các tờ trình của Ban Thường trực về số lượng, cơ cấu thành phần UB TƯ MTTQ VN khóa 8 và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký của Đại hội.

50,9% ngoài Đảng

 

Dự kiến số lượng ủy viên UB TƯ MTTQ VN khóa 8 là 385 người, tăng 30 người so với khóa 7.

'Ông Nguyễn Thiện Nhân có điều kiện thuận lợi hơn'

195 người ngoài Đảng, chiếm 50,9%, tăng 0,2 % so với khóa 7.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN khóa 7 tiếp tục giữ chức vụ này trong khóa 8; ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UB TƯ MTTQ VN tiếp tục giữ chức vụ này trong khóa 8.

Các ông, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình là Phó chủ tịch chuyên trách UB TƯ MTTQ VN khóa 7 sẽ tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm trong khóa 8.

Bệt - xổm - vàng - gỗ đều được

Tôi phục vụ đến hôm nay 7 đời chủ tịch, nhận thấy đồng chí Nguyễn Thiện Nhân là một con người trí thức, có uy tín lớn trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt với trí thức. Về hoạt động Mặt trận, tuy mới được hơn 1 năm nhưng năng nổ, dám xông vào lĩnh vực mà một số đồng chí trước đây chưa có điều kiện vào.

Tôi thường nói làm Mặt trận là ngồi bệt cũng được, ngồi xổm cũng được, ngồi ghế gỗ cũng được, mà ngôi ngai vàng cũng được. Thành ra người ta mới nói Mặt trận là trận nào cũng có mặt. Tôi cảm thấy đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã có được những yếu tố đó, giúp cho Ban thường trực có điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội này đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân là ủy viên Bộ Chính trị, có điều kiện thuận lợi hơn những đồng chí khác. Vì trong cơ chế Đảng lãnh đạo hiện nay, các đồng chí trong Bộ Chính trị có điều kiện để phản ánh trực tiếp những mong mỏi của tầng lớp nhân dân đến các cơ quan cao nhất của Đảng.

Qua đó những mong mỏi, nguyện vọng của dân được xử lý ở cấp cao nhất, tạo điều kiện cho Mặt trận thực hiện được chức năng là đại diện cho quyền và lợi ích của các tầng lớp nhân dân trước Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế

Linh Thư - Hồng Nhì - Ảnh: Minh Thăng