Quyết định trên được đưa ra sau khi 6/6 thành viên của HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tiến hành phiên họp mở rộng.

Ông Đức được quyền triệu tập họp HĐQT hàng tuần và đột xuất; thay mặt HĐQT ký các văn bản nghị quyết; thông tin các nội dung HĐQT đã thống nhất tới tổ chức, cá nhân liên quan; công tác nhân sự; quyết định người đại diện vốn tại các công ty...Những nội dung vượt quyền thì báo cáo Thành ủy và UBND TP.

 

Ông Đức (43 tuổi),  là Tổng giám đốc đơn vị này từ tháng 4/2020. Tại đại hội thành viên thường niên Saigon Co.op ngày 24/7, ông Đức bị bãi nhiệm thành viên HĐQT; bị cách chức Tổng giám đốc. Tuy nhiên, UBND thành phố sau đó chỉ đạo không công nhận kết quả này.

Thành ủy TP.HCM điều động ông Diệp Dũng về Đảng bộ HFIC

Thành ủy TP.HCM điều động ông Diệp Dũng về Đảng bộ HFIC

Ông Diệp Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon co.op được điều động về Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).

Hồ Văn