Chiều 18/1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong (Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Với trên 98% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã bầu ông Lê Tuấn Phong giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Ông Lê Tuấn Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
Ông Lê Tuấn Phong, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Trước đó, ngày 13/1 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Tuấn Phong.

 

Ông Lê Tuấn Phong sinh ngày 10/9/1974. Quê quán: xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình độ chuyên môn thạc sĩ Kỹ thuật. 

Ông Phong từng là Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 – HĐND tỉnh Bình Thuận khoá X đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông Nguyễn Hữu Thông- Giám đốc Sở Tư pháp, Nguyễn Tấn Lê - Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Ông Lê Tuấn Phong được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Lê Tuấn Phong được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Sau khi được chuẩn y, Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ giới thiệu bầu ông Phong làm Chủ tịch UBND tỉnh.  

Lê Huân