Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo kết luận về công tác cán bộ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình từ 2017 - 2019.

Tiếp nhận từ DN không đủ trình tự thủ tục

Kết luận thanh tra cho thấy, UBND tỉnh áp dụng chính sách khuyến khích tài năng và thu hút một số đối tượng có trình độ cao (SV mới tốt nghiệp, SV các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh tham gia công tác đoàn của tỉnh và đạt giải trong hội thi tay nghề giỏi cấp quốc gia, quốc tế, bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp hệ chính quy) về công tác tại tỉnh Ninh Bình không đúng quy định.

Ninh Bình tuyển dụng 27 công chức, lãnh đạo sai quy định
Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình

Đến ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ 2 nghị quyết liên quan đến việc này.

Về quản lý biên chế công chức, tại thời điểm thanh tra, 12 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 39 viên chức để làm công việc của công chức và 4 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 18 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

UBND tỉnh tổ chức 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2018, 2019 bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển, qua đó đã tuyển dụng được 77 công chức ngạch chuyên viên, kiểm lâm viên nhưng còn một số tồn tại hạn chế.

Đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan, tổ chức chưa hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng hoàn chỉnh đầy đủ thành phần hồ sơ công chức; còn 4 công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, qua kiểm tra 50 hồ sơ cho thấy, có 5 trường hợp trước đó được tuyển dụng vào viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 trường hợp tốt nghiệp ĐH loại giỏi ở nước ngoài nhưng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng; 1 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Cũng trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 10 trường hợp. Các hồ sơ xét chuyển không có văn bản hoặc xác nhận của người có thẩm quyền đồng ý cho xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên.

Ngoài ra, tại thời điểm thanh tra, 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định pháp luật hoặc quy định của UBND tỉnh.

 

20 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (trong đó có 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017) làm lãnh đạo, quản lý nhưng trước đó được tuyển dụng theo chính sách thu hút của UBND tỉnh hoặc được tiếp nhận từ doanh nghiệp, điều động từ đơn vị sự nghiệp,… không đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Chấm dứt sử dụng 14 hợp đồng lao động làm chuyên môn

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với 27 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh hoặc chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng.

27 trường hợp gồm: 5 người tuyển dụng công chức và 20 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Đồng thời, rà soát các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh để có biện pháp xử lý theo các kết luận, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ.

Thanh tra Nội vụ cũng đề nghị Ninh Bình xử lý theo thẩm quyền đối với 1 công chức lãnh đạo phòng cấp huyện đang giữ ngạch cán sự và không đảm bảo thời gian giữ ngạch được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017.

Ninh Bình phải rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Cùng với đó, chấm dứt sử dụng 14 hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cùng chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý theo quy định.

Thu Hằng

Không có vùng cấm trong xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội

Không có vùng cấm trong xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội

Sáng nay (4/9), Quân ủy TƯ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.