13 tỉnh, thành cách ly người từ vùng dịch về quê ăn Tết

Thành Huế - Đoàn Bổng

 

Đồ hoạ: Hồng Anh - Thu Hằng

Xử phạt cao nhất, báo về cơ quan cán bộ, công chức không đeo khẩu trang

Xử phạt cao nhất, báo về cơ quan cán bộ, công chức không đeo khẩu trang

Hà Nội yêu cầu xử phạt nghiêm và cao nhất với các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm cần thông tin đến cơ quan, nơi làm việc.